Platforma rozwoju IDE GAM

Dla systemów wspierających zarządzanie zasobami i procesami firmy najistotniejszą cechą jest zdolność do utrzymywania i dalszego rozwoju tego oprogramowania w nieznanej nikomu przyszłości

Strona główna » Platforma rozwoju IDE GAM

Zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji GERP GardensAM

System GardensERP [GERP] jest zaawansowanym systemem ERP, który posiada własną platformę rozwoju i własny podsystem wykonawczy (RunTime). Tego rodzaju platformy ERP kompilują lub interpretują kod częściowo w czasie rzeczywistym tylko w miarę potrzeby dla używanych właśnie obiektów, które są przechowywane w postaci źródłowej w bazie danych. Podobnie jak najlepsze na świecie systemy klasy ERP takie jak SAP/R3 z technologią SAP NetWeaver i językiem ABAP, czy systemy MS Dynamics Nav z technologią C/SIDE i językiem C/AL, lub Dynamics AX z technologią MorphX i językiem X++,
system Gardens ERP dostarcza nowoczesną technologię GardensAM z językiem QLX. Zintegrowane Środowisko Rozwoju GardensAM należy do klasy Low-Code co zapewnia minimalną ilość kodu języka programowania wysokiego poziomu (QLX). Jest zoptymalizowane tak aby system mógł być rozwijany także przez konsultantów merytorycznych nie tylko przez osoby techniczne.

Podstawowe cechy technologii rozwoju GardensAM

Dzięki nowej technologii rozwoju aplikacji opracowanej w Gardens-Software dziś nie potrzebujemy utrzymywania wersji skompilowanych programów. W odróżnieniu od programów skompilowanych IDE GardensAM dostarcza nam grubego i cienkiego klienta aplikacji, która jest w locie kompilowana. System pobiera w trakcie działania potrzebne komponenty programu z bazy danych przechowywane w postaci ich kodów źródłowych napisanych w wysokopoziomowym języku QLX……

Wachlarz zalet technologii rozwoju GardensAM:

Cecha 1: Kompilacja w czasie używania aplikacji. Repozytorium obiektów jest umieszczone w bazie danych .

 • Kod programu w pamięci buduje się stopniowo w zależności od użycia przez użytkownika poszczególnych obszarów aplikacji. W zależności od roli użytkownika mamy minimalny obraz klienta w pamięci komputera.

 • Możemy dokonywać zmian tylko jednego obiektu bez potrzeby kompilacji całej aplikacji bezpośrednio na produkcyjnej wersji systemu. Co zdecydowanie przyspiesza rozwój, dostosowanie, testowanie nowej funkcjonalności oprogramowania.

 • Baza repozytorium może zawierać praktycznie nieskończoną ilość programów i rozwiązań zawiera wszystkie moduły (brak ograniczeń wydajnościowych i ograniczeń skali ) użytkownik automatycznie ściąga do klienta tylko potrzebne danej roli funkcjonalności.

 • Możliwość pełnej integralności systemu: mamy jedno nieograniczone repozytorium udostępniające całość zintegrowanego systemu. Np: przetwarzając jakieś dane w module produkcyjnym mamy od razu dostęp do danych modułów finansowych czy kadrowych, magazynu, zakupu …

 • W przypadku „cienkiego klienta” rolę serwera aplikacyjnego pełni taka sama technologia grubego klienta, która zamiast GUI wysyła w różnych postaciach ( JSON, XAML lub JS, Java) wyglądy GUI i dane (JSON lub XML) czyli „cienki klient” działa bez dodatkowego oprogramowywania tej warstwy, powstaje automatycznie z tych samych obiektów, które działają na „grubym kliencie”.

 • Pełna niezależność od motoru bazy danychCecha 2: (Low-Code) Wysokopoziomowy język programowania wysokiej generacji zawarty w IDE zapewnia rozwój aplikacji w zakresie:


 • Minimalizacji czasochłonności rozwoju aplikacji: rozbudowa aplikacji za pomocą IDE GardensAM jest ponad 10-krotnie szybsza niż za pomocą narzędzi ogólnego zastosowania takich jak Java czy .net,

 • jednorodności rozwiązań i przenaszalność kodu: dzięki wysokopoziomowej składni języka QLX kilku programistów rozwiąże problem w taki sam sposób. Oznacza to, że przejęcie i kontynuacja rozwiązania może być prowadzona przez inne osoby. W przypadku języków niższego poziomu często nie jest możliwy dalszy rozwój i utrzymanie kodu programu przez inne osoby poza jego autorem. Niejednokrotnie jest tańszym rozwiązaniem przepisanie od nowa jakiegoś rozwiązania niż kontynuacja rozwoju tego oprogramowania innymi zasobami programistów,

 • uproszczenie kodu : kod jest czytelny i „samokomentujący”, dla średniej klasy programisty albo konsultanta jest zrozumiały,

 • zupełność funkcjonalności : cała logika jest napisana w jednorodnej technologii i jednym języku programowania. Powoduje to 100% elastyczność rozwiązań, każda instalacja może być inna i dopasowana do potrzeb klienta. Daje to możliwość pełnej adaptacji systemu z czasem wraz z rozwojem procesów w firmie.Cecha 3: specjalizowane elementy repozytorium


 • DataSchema – hierarchiczne struktury danych z definicją logiki danych (np. dokumenty, ewidencje, itd ),

 • CustomType – własne centralnie definiowalne typy danych które od razu determinują GUI i zachowanie systemu, jednorodność nazewnictwa i wielojęzyczność.

 • GUI – autogrupy, obiekty grafiki – uniwersalne komponenty do działania z różnymi systemami klienta: Windows, Android, Przeglądarki internetowe

 • Raporty

 • Pakiety funkcji

 • Słowniki ML

 • DokumentacjaCecha 4: Środowisko rozwoju jest zintegrowane to znaczy jest częścią dostarczanego oprogramowania.


 • Kody źródłowe i repozytorium aplikacji jest w bazie danych danej instalacji

 • Uniezależnienie od dostawcy oprogramowania – każdy certyfikowany partner może rozwijać oprogramowanie.

 • Właściciel oprogramowania posiada prawa do kodów źródłowych jej logiki i możliwości rozwoju we własnym zakresie.Cecha 5: Responsywność rozwiązań


 • Serwer aplikacyjny jest dostosowany do modelu SaaS pracy w chmurze, gdzie serwer jest usługą WebAps

 • To samo środowisko może działać w modelu on-premise


To są cechy podstawowe technologii rozwoju GardensAM bez których nie można sobie wyobrazić skutecznych wdrożeń współczesnego rozbudowanego oprogramowania w firmach. Wdrożenia oparte o technologie ogólnego zastosowania (Java, .net) są nieporównywalnie mniej skuteczne co do efektów i kosztów.

Przenieś system erp do chmury

Gardens Builder

to implementacja modelu GAM w systemie operacyjnym MS Windows, może pełnić funkcje zintegrowanego środowiska

Idea
powstania GAM

ukierunkowany jest przede wszystkim w stronę zminimalizowania czasu budowania, testowania i dokonywania zmian w aplikacjach.

Gardens Builder

Wysoce zoptymalizowany kod języka QLX posiada możliwości autokreacji (Gardens Builder) co umożliwia budowanie...

Język programowania

QLX jest językiem programowania wysokiego poziomu. Składnia języka QLX została uproszczona do minimum.

Gardens Application Model

Garden – ogród stanowi repozytorium obiektów systemu ERP, jest bazową jednostką architektury aplikacji.

Aktualne informacje o naszych badaniach

Interesują Cię tematy informatyczne,

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*