Sprzedaż i dystrybucja

Obsługa wszystkich zdarzeń handlowych zapewniająca wysoki standard obsługi klienta

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Sprzedaż i dystrybucja

System zapewnia obsługę wszystkich zdarzeń handlowych w przedsiębiorstwie począwszy od rejestru zapytań ofertowych, po pełną ewidencję ofert i zamówień sprzedaży. Dzięki precyzyjnemu zaprojektowaniu całej ścieżki handlowej w systemie, której procesy są ze sobą ściśle powiązane istnieje możliwość odtworzenia pełnej historii wybranej transakcji handlowej. Dodatkowo system Gardens dostarcza szereg analiz pozwalających na precyzyjne określenie rentowności sprzedaży, kontrolę marży sprzedawanych produktów oraz monitorowanie skuteczności handlowców. System jest w pełni skalowalnym narzędziem do obsługi sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz sieci sprzedaży, niezależnie od wielkości i stopnia skomplikowania występujących w nich procesach.

Rejestr zapytań ofertowych

Wsparcie i automatyzacja procesu ewidencji zapytań ofertowych i ofert sprzedaży
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
 • Pełna ewidencja rejestru zapytań ofertowych i ch analiza
 • Wybieranie oferty i tworzenie kolejnej jej wersji
 • Historia zmian oferty

Oferty sprzedaży

Pełna automatyzacja ora efektywna obsługa w obszarze ofertowania
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
 • Pełna ewidencja ofert sprzedaży, promocji, cenników oraz kontraktów nabywców
 • Konfiguracja rabatów oraz cenników zarówno indywidualnych jak i grupowych
 • Wydruk oferty wraz z załącznikami – automatyczne dodawanie aprobat, certyfikatów

Zamówienia sprzedaży

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Proponowane rozwiązania optymalizują dostępność towarów i poziom zapasów
 • Możliwość generowania zapotrzebowania zakupowego i zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień
 • Budżetowanie sprzedaży
 • Zarządzanie transportem – załadunek, transport zewnętrzny i własny, dokuemnty przewozowe, koszty transportu

Wielowymiarowe analizy sprzedaży

Zaawansowane narzędzia analityczne pozwalające jednoznacznie ocenić poszczególne towary lub grupy towarowe na tle pozostałych w kontekście przychodów ze sprzedaży oraz kosztów
 • Raport największej marży i najmniejszej marży – w zestawieniu miesięcznym i rocznym
 • Monitorowanie ofert sprzedaży
 • Prognozowanie sprzedaży
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Rejestr zapytań ofertowych

Pełna ewidencja rejestru zapytań ofertowych – tych od nabywców, czyli mogą być dwie te same, to można w systemie odfiltrować je i analizować

Analiza zapytań ofertowych

Zapobieganie wewnętrznej konkurencji handlowców

Tworzenie ofert na podstawie kombinacji pozycji innych ofert

Wybieranie oferty i tworzenie kolejnej jej wersji

Historia zmian oferty

Oferty sprzedaży

Pełna ewidencja wszystkich ofert sprzedaży przesłanych do potencjalnych nabywców

Pełna ewidencja promocji, cenników oraz kontraktów nabywców

Konfiguracja rabatów oraz cenników zarówno indywidualnych jak i grupowych

Implementacja algorytmu cenników/rabatów

Wydruk oferty wraz z załącznikami – automatyczne dodawanie aprobat, certyfikatów (podpiętych do zapasu), nie trzeba myśleć żeby za każdym razem to dołączać

Kopiowanie i wersjonowanie ofert

Budżetowanie oferty – rozkładanie kosztów i przychodów w czasie

Sterowanie marżą lub rabatem, kontrola marży i rabatów w czasie sprzedaży i wieloprogowa akceptacja marż i rabatów

Tworzenie zadań w kalendarzu związanych z ofertą

Utworzenie zamówienia sprzedaży wraz z badaniem poprawności oferty

Konfigurator produktów wraz z alorytmem wyznaczania ceny w zależności od przyjętych parametrów produktu (np. opakowanie, rodzaj materiału)

Precyzyjna kalkulacja kosztów transportu

Symulacja możliwości produkcyjnych i terminów produkcji dla pozycji z oferty

Konsultacje oferty z działami specjalistycznymi (działami technicznymi)

Zamówienia sprzedaży

Przypisanie opiekuna zamówienia

Pełna ewidencja zamówień – harmonogram realizacji zamówienia na podstawie jego wierszy, deklarowanie dat dostawy określonych produktów, automatyczne nadawanie statusu do zamówień etc.

Możliwość generowania zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień

Możliwość generowania zapotrzebowania zakupowego na podstawie zamówień

Automatyczne generowanie WZ (dokumentów wydania)

Generowanie faktur sprzedaży

Budżetowanie sprzedaży

Księgowanie dokumentów wydań zewnętrznych

Wybieranie konkretnej partii towaru do wydania zewnętrznego

Kontrola bieżących stanów magazynowych

Wgląd w pełną historię transakcji magazynowych

Tworzenie korekt dokumentów wydań zewnętrznych

Rezerwacje towaru pod wybranych kontrahentów

Zarządzanie transportem – organizacja ładunku, planowanie transportu z przewoźnikiem zewnętrznym lub własnym, generowanie listu przewozowego i dokumentu wydania, rozliczenie kosztów transportu z przewoźnikiem (dostawcą)

Monitorowanie online postępu realizacji zamówienia

Współpraca z rozwiązaniami sprzedaży e-commerce

Wymiana danych z aplikacjami kurierów (GLS, DPD)

Wielowymiarowe analizy sprzedaży

Raporty ofertowania handlowców

Raporty zamówień sprzedaży

Raport największej marży i najmniejszej marży – w zestawieniu miesięcznym i rocznym

Monitorowanie ofert sprzedaży

Kalkulacja premii dla sprzedawców

Prognozowanie sprzedaży

Reklamacje nabywców

Pełna ewidencja reklamacji nabywców

Rozpatrzenie reklamacji – co można zaoferować w przypadku tak/nie

Generowanie odpowiedniego dokumentu WZ/PZ, rozchód w przypadku utylizacji

Automatyczne generowanie zwrotu środków – sprzężenie z modułem księgowym

Analizy reklamacji – typy usterek, rodzaj zapasu, dla danych indeksów, analizy ukazują wyniki rozpatrzenia reklamacji

Generator odpowiedzi do nabywcy z wynikiem reklamacji – informowanie o zmianie statusu reklamacji – automatyczne odpowiedzi mailowe

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*