Finanse i księgowość

Nowoczesne narzędzie wpierające pracę służb finansowych w niemal wszystkich obszarach ich aktywności

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Finanse i księgowość

Moduł finansowo-księgowy jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości.

Dostarcza pełne wsparcie dla prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno pod względem ewidencyjnym jak i kontrolingowym. System oferuje nowoczesne rozwiązania w dziedzinie księgowości podatków, a także szereg funkcjonalności w obszarze kontrolingu finansowego. Elastyczne, wielopoziomowe planowanie i budżetowanie zarówno parametrów finansnowych jak i operacyjnych, możliwość wykorzystania miar KPI to tylko wycinek możliwości systemu. System oferuje zaawansowane rozwiazania w zakresie raportowania i analizy danych, w tym pochodzących z zewnętrznych źródeł.

Pełna księgowość

Konfiguracja środowiska księgowego w firmie w sposób dostosowany do jej oczekiwań
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
 • Certyfikowany system w pełni zgodny z Ustawą o Rachunkowości
 • Aktualizacja do obowiązującego prawa na czas
 • Czytelny plan kont dzięki wielowymiarowej analizie dekretów

VAT

Możliwości definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT, kategorii i grup podatkowych czy stawek VAT
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT z dowolną ilością rejestrów
 • Deklaracje podatkowe VAT-UE, VAT-27, VAT-7 i inne
 • Rozliczanie VAT-ZD

Rozrachunki

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Skuteczne planowanie, monitorowanie i zarządzanie w czasie rzeczywistym płynnością firmy

 • Struktura należności i zobowiązań w predefiniowanych przez siebie okresach
 • Automatyczne generowanie różnic kursowych w momencie parowania rozrachunków
 • Mechanizmy wspomagające automatyczne rozliczanie rozrachunków

Koszty i przychody

Elastyczne raportowanie wyników działalności oraz planowanie i budżetowanie dowolnych parametrów operacyjnych i finansowych.
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
 • Łatwa analiza kosztów i przychodów za pomocą wymiarów Księgi Głównej
 • Mechnizmy wspierające kontrolę kręgów kosztu
 • Automatyczne rozliczanie międzyokresowe kosztów (czynnych i biernych) i przychodów
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Pełna księgowość

Certyfikowany system w pełni zgodny z Ustawą o Rachunkowości

Aktualizacja do obowiązującego prawa na czas

Czytelny plan kont dzięki wielowymiarowej analizie dekretów

Dzienniki pełne i cząstkowe

Podgląd dekretów przed księgowaniem

Dowolność konfiguracji uprawnień do okresów i obszarów modułu finansowo - księgowego

Automatyczna wycena magazynu

Środki trwałe

Automatyczne generowanie dokumentów OT, LT, LTC, MW

Różne typy naliczanie amortyzacji - liniowa, jednorazowa, degresywna, naturalna

Ewidencja dowolnej ilości ksiąg środka trwałego

Przypisanie osoby odpowiedzilanej i miejsca użytkownania

Niezbędne raporty - tabela amortyzacyjna, plan amortyzacji, zestawienie stanu i wiele innych

Przyjazna ewidencja wyposażenia

VAT

Prowadzenie pełnej ewidencji VAT z dowolną ilością rejestrów

Deklaracje podatkowe VAT-UE, VAT-27, VAT-7 i inne

Rozliczanie VAT-ZD

Wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego z pobraniem UPO

Kontrola rozliczania VAT okresów przyszłych i bieżącego

Konsolidaowanie plików JPK

Rozrachunki

Struktura należności i zobowiązań w predefiniowanych przez siebie okresach

Automatyczne generowanie różnic kursowych w momencie parowania rozrachunków

Mechanizmy wspomagające automatyczne rozliczanie rozrachunków

Łatwe tworzenie kompensat

Generowanie monitów i not odestkowych zgodnie z oczekiwanymi parametrami

Koszty i przychody

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym

Łatwa analiza kosztów i przychodów za pomocą wymiarów Księgi Głównej

Mechnizmy wspierające kontrolę kręgów kosztu

Automatyczne rozliczanie międzyokresowe kosztów (czynnych i biernych) i przychodów

Obsługa kas i banków

Integracja z wszystkimi wiodącymi bankami krajowymi

Możliwość prowadzenie dowolnej ilości rachunków bankowych i kas

Automatyczne naliczanie różnic kursowych analityk dewizowych

Generowanie paczek przelewów krajowych i zagranicznych

Obsługa systemów płatności masowych

Rozliczanie analityk wg FIFO, wg kursu historycznego lub wg kwot

Pełna ewidencja kart płatniczych, kredytowych oraz różnego typu lokat

Grupa kapitałowa

Definiowanie dowolnej ilości spółek w ramach grupy

Konwersja typów dokumentów księgowanych między spółkami Grupy

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Możliwość konsolidowania wszystkich ksiąg pomocniczych

Automatyczne oznaczanie dekretów do wyłączeń w bazie skonsolidowanej

Analiza w czasie rzeczywistym skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej

Automatyczne skonsolidowane rozliczenie produkcji

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*