Kadry i płace

Sprawne zarządzanie kadrami i płacami w oparciu o aktualne regulacje prawne oraz szerokie możliwości konfiguracji systemu

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Kadry i płace

Moduł KiP jest systemem umożliwiającym kompleksowe zarządzanie kadrami i rozliczanie wynagrodzeń pracowników. Narzędzia wykorzystywane w module poza standardowymi funkcjonalnościami wynikającymi z przepisów prawa, pozwalają na zastosowanie nietypowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań firmy. Moduł umożliwia integrację danych kadrowo-płacowych z zewnętrznymi serwisami, np. automatyczne pobieranie pliku ZUS PUE, wysyłania sprawozdań do GUS, PFRON, POLON lub PAN, współpraca z programem Płatnik i wiele innych.

Rozbudowana ewidencja kardowa

Zaawansowane funkcje ewidencji i administracji danymi pracowników i współpracowników
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
 • Obfita w dane kartoteka pracownika
 • Przypisanie pracowników do stanowisk w strukturze organizacyjnej – grupowanie list płac itd.
 • Ewidencja badań lekarskich w systemie wraz z datami obowiązywania

Zarządzanie czasem pracy i nieobecnościami

Rejestr czasu pracy, urlopów i nieobecności, kalendarze czasu pracy i wiele innych
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
 • Kalendarz czasu pracy z rejestrem wszystkich nieobecności dla pracownika
 • Generowanie faktycznych godzin pracy na podstawie grafiku pracownika
 • Plan nieobecności pracowników zintegrowany z wnioskami urlopowymi w obiegu dokumentów

Obsługa zatrudnienia/zawierania umów

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Kontrola uprawnień dostępów dla różnych typów dokumentów
 • Umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, ryczatłowe i na zastępstwo
 • Obsługa zmiany warunków zatrudnienia, zakończenia współpracy
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, emerytów oraz obcokrajowców

Zarządzanie listami płac

Zaawansowane funkcje rozliczania list płac, definiowanie wielu własnych szablonów kalkulacji płac i wiele innych
 • Możliwość definiowania i modyfikowania szablonów oraz składników list płac
 • Generowanie list płac wraz z przypisanymi pracownikami do danej listy
 • Możliwość naliczania płac dla jednego pracownika na kilku listach płacowych
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Pełna ewidencja kardowa

Obfita w dane kartoteka pracownika zawierająca m.in. dane osobowe, adresy, telefony, członków rodziny, historię zatrudnienia poza zakładem, numery kont bankowych, wykształcenie, wymiar urlopów, staż pracy etc.

Możliwość stworzenia struktury organizacyjnej wraz z przypisaniem pracowników do poszczególnych stanowisk - umożliwia to sprawniejsze zarządzanie np. modułem płacowym – grupowanie list płac itd.

Ewidencja badań lekarskich w systemie wraz z datami obowiązywania

Ewidencja certyfikatów/kursów/odznaczeń wraz z datami zdobycia oraz uzyskanymi kwalifikacjami

Ewidencja szkoleń BHP pracowników

Możliwość dołączania załączników do kartoteki w dowolnych formatach – pdf, doc., png

Ewidencja ubezpieczeń pracowników oraz ich rodzin

Możliwość aktywacji oraz dezaktywacji kartoteki danego pracownika

Zarządzanie czasem pracy oraz nieobecnościami

Kalendarz czasu pracy z rejestrem wszystkich nieobecności dla pracownika – każda zmiana czasu pracy, urlopu, nieobecności z powodu choroby, niepłatnej nieobecności, urlop macierzyński, opieka itd. aktualizuje kalendarz

Zarządzanie wszystkimi rodzajami absencji – choroby, urlopy itd.

Aktualizacja zdarzeń chorobowych na podstawie ZUS PUE

Zarządzanie delegacjami

Generowanie faktycznych godzin pracy na podstawie grafiku pracownika

Plan nieobecności pracowników zintegrowany z zaakceptowanymi urlopami a także tymi będącymi jeszcze w obiegu

Możliwość zaimplementowania elektronicznego obiegu dokumentów, np. wniosek urlopowy pracownika

Obsługa zatrudnienia/zawierania umów

Tworzenie umowy o pracę według zdefiniowanego szablonu, możliwość stworzenia różnych szablonów dla różnych umów – na czas określony, nieokreślony, na okres próbny etc.

Tworzenie innych rodzajów umów: zlecenie, o dzieło, ryczałtowych, na zastępstwo

Możliwość zmiany warunków zatrudnienia

Możliwość kończenia współpracy – automatyczne generowanie wypowiedzenia umowy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, emerytów oraz obcokrajowców

Zarządzanie listami płac

Możliwość definiowania i modyfikowania szablonów oraz składników list płac

Generowanie list płac wraz z przypisanymi pracownikami do danej listy

Możliwość naliczania płac dla jednego pracownika na kilku listach płacowych generowanych na podstawie szablonów i składników płacowych

Możliwość weryfikacji poprawności naliczeń list płac na podstawie zdarzeń kadrowych wprowadzonych do kalendarza

Szczegółowe rozliczenie widoczne dla każdego pracownika

Możliwość wprowadzania korekt do wygenerowanych i/lub zaksięgowanych już list płac

Rozliczanie przepracowanych dni wolnych i nadgodzin w danym okresie

Obsługa alimentów i zajęć komorniczych

Automatyczne generowanie przelewów na rachunki pracowników – przesyłanie danych do bankowości elektronicznej

Możliwość definiowania składników płacowych opartych na zużyciach zasobów z modułu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

Możliwość kalkulacji wynagrodzeń w walucie obcej

Obsługa PPK

Obsługa pożyczek dla pracowników – potrącenia z wynagrodzenia, okresowe zawieszenie spłaty itd. – KZP – pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa, możliwość wygenerowania raportu potrąceń

Rozdzielenie płatności wynagrodzenia w części na konto bankowe i w części gotówką

Sprawozdania oraz e-deklaracje

Generowanie deklaracji ZUS, rozliczenia ZUS oraz współpraca z programem Płatnik - automatyczne wygenerowanie pliku w formacie XML gotowego do wczytania w programie Płatnik

Generowanie deklaracji US

Generowanie deklaracji GUS

E-formularz PFRON – wysyłka deklaracji elektronicznej

Integracja z aplikacją POLON

Generowanie sprawozdań do PAN

Raporty i powiadmienia

Raport wymaganych badań lekarskich i szkoleń BHP

Wykaz kończących się umów

Wydruk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie zmiany zatrudnienia

System powiadomień kadrowych w postaci kalendarza generującego się dla poszczególnych osób obsługujących moduł

Raport stanu zatrudnienia na dzień – zbierający osoby w danym przedziale czasowym (miesiąca, tygodnia itd.)

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie o stażu pracy

Zestawienie czasu pracy danego pracownika (miesięczne lub roczne)

Generowanie zestawienia na podstawie danego składnika płacowego, np. zestawienie wypłaconych premii czy nagród jubileuszowych

Generowanie zestawień całkowitych kosztów wynagrodzeń z podziałem na listy płac, pracowników lub działy

Raport zbiorczy list płac – służy do zestawienia zbiorczego list płac w zadanym okresie

Wydruk listy płac według zadanych kryteriów, np. dla jednego lub wielu pracowników

Eksport zestawień do pliku o formacie akceptowalnym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki, np. Excel

Generowanie sprawozdania DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej

Szablony MSO – do każdego wydruku w systemie można stworzyć swój własny szablon i wygenerować dany raport, np. świadectwo pracy w innej wersji językowej

Możliwość implementacji automatycznych alertów dla obsługi modułu KIP, np. informacje o konieczności wykonania badań lub szkoleń BHP pracowników

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*