Działalność badawczo-rozwojową – R&D

Gardens-Software prowadzi także działalność badawczo-rozwojową. Zadaniem komórki B+R jest planowanie i realizacja wszystkich prac rozwojowych w firmie.

Strona główna » Działalność badawczo-rozwojową – R&D

IDE GardensAM

Dla systemów wspierających zarządzanie zasobami i procesami firmy najistotniejszą cechą nie jest wcale zdolność oprogramowania do pokrycia w danej chwili wszystkich potrzeb funkcjonalnych. Najważniejszą cechę jest zdolność do utrzymywania i dalszego rozwoju tego oprogramowania w nieznanej nikomu przyszłości. Czyli zdolność do realizacji potrzeb funkcjonalnych w dowolnej chwili, także długo po wdrożeniu systemu. IDE GardensAM pozwala na pokrycie w 100% wymagań funkcjonalnych oprogramowania w dowolnej chwili życia systemu ERP. Pozwala także na utrzymywanie systemu przez zmieniających się konsultantów, dzięki temu, że język programowania jest wysokopoziomowy specjalnie opracowany dla aplikacji ERP.

Badania i rozwój

Wynikiem prac rozwojowych jest opracowanie i rozwój autorskich rozwiązań firmy. Należą do nich między innymi systemy dedykowane Gardens ERP oraz rozwiązania poszerzające standard systemu GERP w wybranych obszarach.

W wyniku realizacji projektu GamSmart współfinansowanego ze środków EU i przeprowadzonego przy współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej opracowano nowy sposób wytwarzania i adaptacji oprogramowania klasy ERP. Oparty on jest na fakcie, że nie istnieje jeden model standardowy oprogramowania, ale istnieć może duży zbiór rozwiązań z których można skompletować model wyjściowy zespołu funkcjonalności do uszczegółowienia za pomocą wbudowanego i specjalnie do tego przygotowanego środowiska rozwoju systemu ERP.

Gardens Enterprise Resource Planning (GERP), budowany w oparciu o innowacyjną technologię GAMSmart

Wprowadziliśmy na rynek nowy, udoskonalony technologicznie produkt kierowany w szczególności do sektora MŚP – bardziej dostępny kosztowo, dopasowany do potrzeb odbiorców oraz charakteryzujący się wysoką jakością. Nowy system ERP jest efektem prowadzonych prac B+R w ramach projektu „GAMSmart – opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania i rozwoju oprogramowania klasy ERP, zapewniającej zwinne, szybkie i elastyczne opracowanie, wdrożenie i rozwój systemu dostosowanego do docelowych wymagań i specyfiki danego przedsiębiorstwa”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na linii biznesu i nauki.

Aktualne informacje o naszych badaniach

Interesują Cię tematy informatyczne,

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*