Zarządzanie Relacjami z Klientami

Gardens CRM to moduł zapewniający pełną dostępność informacji o rynku i klientach oraz koordynację działań podejmowanych w firmie w obszarze sprzedaży i marketingu.

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Zarządzanie Relacjami z Klientami

Jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy jest umiejętność utrzymywania dobrych, długoterminowych relacji z klientami. Gardens CRM to moduł zapewniający pełną dostępność informacji o rynku i klientach oraz koordynację działań podejmowanych w firmie w obszarze sprzedaży i marketingu. System, dzięki niezwykłej elastyczności umożliwia budowanie zaawansowanych, dostosowanych do specyfiki branży i indywidualnych potrzeb firmy mechanizmów zarządzania sprzedażą. Gardens CRM ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i optymalizuje komunikację.

Ewidencja kontaktów

Firm i pracowników
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
 • Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS
 • Wielopoziomowe definiowanie struktur kontaktów, podział kontaktów na osoby fizyczne, oddziały, przedsiębiorstwa.
 • Mechanizmy zabezpieczające przed wprowadzaniem duplikatów kontaktów do systemu
 • Dostęp do wszystkich dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz księgowych kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zarządanie kalendarzami

Planowanie spotkań
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
 • Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza widocznych dla wybranych użytkowników systemu
 • Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym
 • Możliwość automatycznego tworzenia przez system wydarzeń do kalendarza związanych z wybranym procesem biznesowym np. tworzenie przypomnień o upływie ważności oferty, powiadomienie o zmianie statusie dokumentu itp.

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
 • Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych. Możemy analizować realizację budżetu całej firmy, poszczególnych oddziałów i pojedynczych handlowców
 • Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy
 • Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Analiza sprzedaży po klientach

 • Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży
 • Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów (firm i pracowników)

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe definiowanie struktur kontaktów, podział kontaktów na osoby fizyczne, oddziały, przedsiębiorstwa. Przypisywanie osób do oddziałów i przedsiębiorstw.

Mechanizmy zabezpieczające przed wprowadzaniem duplikatów kontaktów do systemu

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Podział kontaktów na dostawców, nabywców, pracowników

Dostęp do wszystkich dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz księgowych kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów z wydrukiem salda kontrahenta oraz jego nierozliczonych należności lub zobowiązań

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego w wyniku operacji systemu np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfon/tablet

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfon/tablet

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego w wyniku operacji systemu np. Microsoft Outlook

Zarządzanie kalendarzami (planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza widocznych dla wybranych użytkowników systemu

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia przez system wydarzeń do kalendarza związanych z wybranym procesem biznesowym np. tworzenie przypomnień o upływie ważności oferty, powiadomienie o zmianie statusie dokumentu itp.

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych. Możemy analizować realizację budżetu całej firmy, poszczególnych oddziałów i pojedynczych handlowców

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły