Analiza przedwdrożeniowa

Pierwszy krok do udanego wdrożenia
Rzetelna analiza procesów biznesowych przedsiębiorstwa jako punkt wyjścia do wdrożenia systemu ERP.

Strona główna » Analiza przedwdrożeniowa

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Celem wdrożenia systemu ERP jest zwiększenie efektywności działania firmy. Aby tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Cele analizy przedwdrożeniowej

Podstawową wartością analizy są rzetelne informacje, które pozwalają szybko i bezproblemowo określić, w jakich miejscach można zastosować standardowe rozwiązania, a w których konieczny będzie wybór specjalnie dobranych narzędzi. Analiza przedwdrożeniowa stanowi integralną część samego wdrożenia. Pozwala ustalić:
 • Jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa
 • Które obszary firmy wymagają szczególnego wsparcia,
 • Cele biznesowe do osiągnięcia oraz mierniki ich realizacji

Korzyści z analizy

 • optymalizacja procesów biznesowych
 • wyznaczenie metod realizacji strategii firmy
 • zaplanowanie optymalnego wykorzystania możliwości systemu
 • uzyskanie satysfakcji użytkowników z pracy z systemem
 • terminowe ukończenie prac wdrożeniowych
 • utrzymanie kosztów wdrożenia na planowanym poziomie
 • zminimalizowanie utrudnień w funkcjonowaniu firmy w trakcie wdrożenia

Etapy analizy

W ramach analizy wykonywane są następujące zadania:

Etap ustalenia stanu początkowego

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Analiza procesów biznesowych i ich wymagań

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie zakresu modyfikacji

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Wstępna koncepcja rozwiązań

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie czasochłonności poszczególnych koncepcji i etapów wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Ustalenie zagrożeń i określenie ich wpływu na wdrożenie

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie wymagań związanych z wdrożeniem aplikacji

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Ustalenie zakresu integracji aplikacji z innymi systemami

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności uczestników wdrożenia na każdym z etapów

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Etap określenia celu

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Zdefiniowanie celu wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie zakresu wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Ustalenie etapów wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Ustalenie organizacji wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie mierników realizacji projektu

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Ustalenie harmonogramu wdrożenia

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Określenie budżetu wdrożeniowego

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Etapy analizy

Etap ustalenia stanu początkowego:

 • Analiza procesów biznesowych i ich wymagań
 • Określenie zakresu modyfikacji
 • Wstępna koncepcja rozwiązań
 • Określenie czasochłonności poszczególnych koncepcji i etapów wdrożenia
 • Ustalenie zagrożeń i określenie ich wpływu na wdrożenie
 • Określenie wymagań związanych z wdrożeniem aplikacji
 • Ustalenie zakresu integracji aplikacji z innymi systemami
 • Zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności uczestników wdrożenia na każdym z etapów
 • Zidentyfikowanie projektów powiązanych i ich priorytetów

Etap określenia celu:

 • Zdefiniowanie celu wdrożenia
 • Określenie zakresu wdrożenia
 • Ustalenie etapów wdrożenia
 • Ustalenie organizacji wdrożenia
 • Określenie mierników realizacji projektu
 • Ustalenie harmonogramu wdrożenia
 • Określenie budżetu wdrożeniowego

Produkty analizy

Bezpośrednim wynikiem analizy są dokumenty:

 • Analiza wymagań funkcjonalnych FRD - Functional Requirement Document

  Standard dokumentacji analizy wymagań. Zazwyczaj tworzony w formacie .doc. Zawiera uporządkowane procesami wymagania klienta i propozycje ich realizacji (rozwiązania). Dokument używany jest do opisu procesów biznesowych

 • Analiza GAP/FIT - Standard dokumentacji analizy wymagań. Dokument w postaci arkusza kalkulacyjnego. Zawiera wymagania i ich rozwiązania określone w dokumencie FRD wraz z oszacowaniem czasochłonności prac. Ten format jest wygodny do ustalania zakresu i budżetu wdrożenia.

Pośrednim wynikiem analizy są dokumenty:

 • Harmonogram wdrożenia

 • Budżet wdrożenia

Dobrze przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa pozwala uniknąć rozczarowania związanego z sytuacją, gdy po ukończeniu żmudnych i kosztownych prac narzędzie nie spełnia swojej roli.

Dokument analizy jest „mapą” firmy, wykorzystywaną do celów administracyjnych przy okazji opracowywania biznesplanów oraz badania efektywności firmy…

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa systemów ERP to proces diagnostyczny, który pomaga zrozumieć potrzeby i wymagania Twojej firmy. Zespół ekspertów Gardens-Software przeprowadzi szczegółową weryfikację obecnych procesów biznesowych. Precyzyjnie zidentyfikujemy obszary, które można zoptymalizować poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.


Dlaczego analiza przedwdrożeniowa ERP jest potrzebna?

Implementacja systemu zarządzania w przedsiębiorstwie powinna przebiegać bez zakłóceń. Analiza przedwdrożeniowa pomaga zapobiegać jakimkolwiek opóźnieniom i problemom podczas wprowadzania ERP. Pozwala zorganizować ścisłą współpracę między pracownikami przedsiębiorstwa a specjalistami, którzy wdrażają oprogramowanie.

Dzięki analizie można wybrać do systemu zarządzania firmą tylko te elementy i moduły, które będą realnie wykorzystywane przez pracowników. Po co bowiem instalować funkcjonalności, które w żadnym stopniu nie wpłyną na poprawę efektywności firmy, a nawet samego pracownika? Dlatego ten etap jest tak ważny przy wprowadzaniu ERP do firmy.


Jakie korzyści daje analiza przedwdrożeniowa ERP

Analiza przedwdrożeniowa systemów ERP to okazja do spojrzenia na działania firmy i jej strukturę z różnych perspektyw. Może się okazać, że niektóre obszary wymagają optymalizacji w celu znalezienia oszczędności lub przyspieszenia procesów.

Jeśli zdecydowałeś się na wdrożenie systemu ERP w firmie, warto zadać sobie pytanie o to, czy jest to możliwe w zastanym kształcie przedsiębiorstwa. Odpowiedź przyniesie właśnie uprzednia analiza. Otwiera ona drogę do wprowadzenia oprogramowania do firmy. W wyjątkowych przypadkach, np. wąskich specjalizacjach, standardowy system może nie wystarczyć i konieczna będzie jego modyfikacja. Analiza wskaże, jakie zmiany będą konieczne.

Dzięki analizie przedwdrożeniowej można także oszacować koszty związane z uruchomieniem ERP oraz zaplanować harmonogram tego procesu. Jej przeprowadzenie to również większa szansa na:

 • zoptymalizowanie procesów biznesowych,

 • wskazanie kierunków rozwoju i realizacji strategii firmy,

 • zaplanowanie jak najefektywniejszego korzystania z ERP,

 • terminowe wdrożenie oprogramowania,

 • kontrolę nad kosztami wdrożenia ERP,

 • minimalizację ryzyka opóźnień w działaniu firmy w związku z procesem wdrożeniowym systemu ERP.


Jak przebiega analiza przedwdrożeniowa ERP?

Analiza przedwdrożeniowa zaczyna się już w momencie pierwszej konsultacji naszych specjalistów z klientem. To czas, w którym możesz przedstawić swoje oczekiwania, opisać przedsiębiorstwo i jego potrzeby, a także wskazać obszary, które należałoby poddać weryfikacji. To tzw. analiza procesów biznesowych i ich wymagań, a następnie szczegółowe określenie zakresu modyfikacji.

Następnie w drodze konsultacji z przedstawicielami poszczególnych działów firmy ustalamy:

 • wstępne propozycje rozwiązań,

 • harmonogram wdrożenia systemu,

 • ewentualne zagrożenia związane z implementacją ERP i ich możliwe skutki oraz sposoby minimalizacji ryzyka,

 • wymagania, których spełnienie jest niezbędne do efektywnego wdrożenia ERP,

 • zakres integracji ERP z innymi systemami w firmie,

 • odpowiedzialność uczestników wdrożenia ERP na każdym etapie tego procesu.


Dlaczego warto na nas polegać przy analizie ERP

W Gardens-Software każde działanie dopasowujemy do specyfiki danego biznesu. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania są efektywne, a przy tym pozwalają na realną oszczędność czasu i kosztów. Wczesne zidentyfikowanie potrzeb i wymagań eliminuje ryzyko kosztownych błędów na późniejszym etapie implementacji oprogramowania.

Poprzez dostosowanie systemu ERP do procesów biznesowych zwiększysz wydajność i efektywność działania firmy. Dlatego zdecyduj się na analizę przedwdrożeniową z Gardens-Software. Nasz zespół przeprowadzi dogłębną ocenę wszystkich obszarów działalności Twojego przedsiębiorstwa, aby dostarczyć Ci oprogramowanie „szyte na miarę”!

Zapewnij swojej firmie konkurencyjną przewagę dzięki profesjonalnej analizie przedwdrożeniowej systemu ERP. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i rozpocząć transformację swojego biznesu!

A co gdy zabraknie analizy przedwdrożeniowej?

System nie będzie stanowił efektywnego wsparcia w zarządzaniu

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Istnieje duże ryzyko przekroczenia planowanego czasu lub budżetu

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Zakres prac może okazać się niewłaściwie zdefiniowany i system nie spełni oczekiwań

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Konieczność wprowadzania dużej ilości poprawek (czas i koszty)

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Wdrożenie może okazać się nieadekwatne do potrzeb firmy

Krótki tekst, który rozbuduje objętość strony. Wpłynie to bardzo dobrze na seo, jak i również informacje jakie dostaje użytkownik.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami przez formularz i określ swoje potrzeby biznesowe. Pozwoli nam to na jak najlepsze dostosowanie oferty do Twoich potrzeb i oczekiwań. Nasz konsultant skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Zgoda*

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*