Polityka prywatności

Polityka prywatności

serwisu gardens-software.com („serwis”)


W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gardens-Software sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marcelińska 92, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352654, NIP: 7781470625, REGON: 301395244. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną wysłaną na adres: ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań;

 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@gardens-software.com

Bezpieczeństwo danych

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z serwisu i usług oferowanych przez Gardens-Software. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas gdy:

 • wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), co obejmuje:

 • proces rekrutacyjny;

przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie;

 • kontakt naszego konsultanta z Tobą przez formularz zgłoszeniowy lub kontakt telefoniczny;

 • kontakt w celu omówienia współpracy z Tobą w charakterze Autoryzowanego Partnera;

 • mailowe udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania;

 • umówienie prezentacji oprogramowania Gardens-Software;

 • umożliwienie uczestnictwa w webinarium lub udostępnienie nagrania webinarium;

przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:


 • działania marketingowe Administratora w celu promowania produktów i usług Administratora;

 • przeprowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą nam lepiej dostosować udostępniane treści i świadczone usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jego pracowników i współpracowników, a także podmioty, które na podstawie umowy z Administratorem świadczą na jego rzecz usługi, w szczególności usługi marketingowe.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne.

Dane przetwarzane są:

 • do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody;

 • przez czas prowadzenia korespondencji;

 • przez czas trwania webinarium lub udostępniania Ci webinarium;

 • w przypadku działań marketingowych – do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych Administratora lub wycofania zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celach marketingowych albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

 • przez czas przeprowadzenia analiz i statystyk, następnie dane będą poddawane anonimizacji.

Jeżeli czas przechowywania Twoich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy Twoje dane przez okres określony w tych przepisach.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@gardens-software.com lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Polityka cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb lub zainteresowań. Pliki cookies pozwalają także analizować, które części stron internetowych są dla użytkowników najbardziej interesujące.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używa Gardens-Software

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane również do celów marketingowych m.in. do tworzenia spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych reklam i mierzenia ich skuteczności. Wykorzystywanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych wymaga Twojej dobrowolnej zgody. W naszym serwisie znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych m.in. do wykonawcy naszej strony Proformat oraz do stron naszych Klientów. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności. W ramach działalności podejmowanej przez Gardens-Software, mając na uwadze, że większość usług świadczona jest we współpracy z partnerami, wykorzystywane są poniżej określone pliki cookies:

 • Google Analytics

 • Google AdWords

Jak usunąć pliki cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


© 2023 Gardens-Software. Wszystkie prawa zastrzeżone