Obieg dokumentów

Do sprawnego zarządzania dokumentami oraz prawidłowego przepływu informacji w firmie

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów jest narzędziem do sprawnego zarządzania dokumentami oraz prawidłowego przepływu informacji w firmie. Moduł ten zarządza zarówno dokumentami wewnętrznymi jak i dokumentami napływającymi z zewnątrz oraz zapewnia dostęp do informacji historycznych (archiwizacja danych) jak i w czasie rzeczywistym. Dzięki temu modułowi przedsiębiorstwo jest w stanie do minimum ograniczyć papierowe wersje dokumentów.

Konfiguracja obiegu i definiowanie uprawnień

Prawidłowy obieg dokumentów zgodny z wewnętrznymi wytycznymi firmy
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
  • Możliwość odwzorowania dowolnego procesu przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie dostępem do poszczególnych obiegów
  • Definiowanie zastępstw

Śledzenie stanu akceptacji dokumentów

Ścieżki akceptacji dopasowane pod konkretne wymogi twojego biznesu
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
  • Podgląd listy dokumentów oczekujących na akceptację
  • Pełen wgląd do historii akceptacji dokumentów
  • Możliwość odtworzenia każdego etapu przepływu dokumentu

Możliwość implementacji alertów

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Powiadomienia mailowe informujące na bieżąco o zmianach nanoszonych na dokument
  • Zaprojektowanie alertów w postaci np. wiadomości e-mail
  • Tworzenie zadań w kalendarzu dla danego pracownika

OCR

Narzędzie pozwoli uwolnić pracowników od żmudnej i odtwórczej pracy
  • Możliwość implementacji narzędzia OCR – System jest w stanie sam rozpoznać zawarte w fakturze treści, tj.:NIP kontrahenta, kwoty, terminy płatności, itp.
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Konfiguracja obiegu dokumentów

Samodzielne definiowanie procesów przepływu dokumentów

Definiowanie wymagań, które musi spełnić dokument aby przejść do kolejnego poziomu

Możliwość odwzorowania dowolnego procesu przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie

Definiowanie ścieżki przepływu w zależności od cechy dokumentu np. dla faktur zakupu wartość faktury – faktury o wartościach większych niż zadeklarowana trafiają do odpowiednich osób, dokumenty odbioru, np. kontrakt do danego opiekuna PM kontraktu, cechę tę można dowolnie określić

Definiowanie uprawnień na poszczególnych poziomach akceptacji dokumentu

Przypisywanie użytkowników do stanowisk

Zarządzanie widocznością danych w dokumentach dla poszczególnych grup użytkowników

Zarządzanie możliwością edycji danych w obiegu danego dokumentu

Zarządzanie dostępem do poszczególnych obiegów

Zarządzanie możliwością przejęcia dokumentu od innej osoby

Zdefiniowanie informacji koniecznych do uzupełnienia na danym etapie przepływu

Ustawianie limitu czasu na akceptację dokumentu na danym poziomie

Definiowanie zastępstw – konfiguracja GAS zarządza przechodzeniem dokumentów do użytkowników, którzy są zdefiniowani jako zastępcy, np. kiedy pracownik idzie na urlop jego dokumenty przechodzą na innego użytkownika, po powrocie z powrotem wracają do niego. GAS uruchamia proces po północy, który zarządza przejściem tych dokumentów

Śledzenie stanu akceptacji poszczególnych dokumentów oraz ich archiwizacja

Podgląd listy wszystkich dokumentów użytkownika czekających na akceptację

Pełen wgląd do historii akceptacji dokumentów

Możliwość precyzyjnego odtworzenia każdego etapu przepływu dokumentu w obiegu wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi np. przyczyn odrzucenia lub cofnięcia

Możliwość filtrowania i sortowania dokumentów wg zadanych kryteriów

Obsługa wielu formatów plików dołączanych do obiegu

Możliwość dołączania do obiegu załączników w dowolnym formacie

Wgląd do historii dołączanych załączników w danym obiegu z informacjami takimi jak data wprowadzenia, rodzaj, osoba wprowadzająca etc.

Możliwość wyświetlenia załączników pdf, doc. lub png w okienku systemowym

Możliwość implementacji alertów

Tworzenie zadań w kalendarzu dla danego pracownika

Zaprojektowanie alertów w postaci np. wiadomości e-mail podczas przejścia dokumentu na dany poziom lub jego archiwizacji

Pozostałe funkcjonalności obiegu dokumentów

Definiowanie folderu, z którego użytkownik może zasilić obieg zbiorem dokumentów – hipotetycznie jeśli użytkownik musi wprowadzić dużą ilość faktur zakupu do obiegu to wystarczy, że wklei wszystko do jednego folderu i przy pomocy jednej funkcji użytkownik utworzy tyle obiegów ile dokumentów jest w folderze, system do każdego obiegu dołączy załącznik w postaci faktury a dokumenty z folderu przeniesie do archiwum

Możliwość implementacji narzędzia OCR – automatyzacja pracy z dokumentami. System dzięki temu narzędziu jest w stanie sam rozpoznać zawarte w dokumencie treści takie jak np. NIP kontrahenta, kwoty, terminy płatności na fakturze a następnie uzupełnić odpowiednia pola w systemie po zatwierdzeniu przez użytkownika

Integracja obiegu z innymi modułami systemu - ze względu na fakt, że aplikacja Gardens jest częścią zintegrowanego systemu Gardens ERP, do analiz może wykorzystać dowolne dane zarejestrowane w pozostałych modułach funkcjonalnych systemu Gardens ERP np. zatwierdzenie faktury zakupu (integracja z modułem finansowo-księgowym), akceptacja wniosku urlopowego pracownika (integracja z modułem KIP) lub zarządzanie listą zadań użytkowników (integracja z modułem CRM)

Możliwość automatycznego generowania procesów - przykładem może tutaj być księgowanie faktury zakupu po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych i przejściu dokumentu do archiwum lub zatwierdzenie wniosku urlopowego pracownika wraz z automatycznym powiadomieniem mailowym do tego użytkownika

Dostęp mobilny do obiegu przez przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Podpis elektroniczny

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*