Business Intelligence

Narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym

Strona główna
»
Gardens ERP
»
Business Intelligence

System Gardens BI zbiera dane rozprzestrzenione po całym przedsiębiorstwie, aby zaprezentować je w czytelnych formatach w postaci diagramów, wykresów lub tabel. Analiza BI pozwala osobom kierującym firmą pozyskać wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie co w konsekwencji pomaga podejmować trafne decyzje biznesowe. System Gardens umożliwia samodzielne definiowanie analiz przez przeszkolonych użytkowników po stronie klienta w dedykowanym do tego narzędziu. Analizy dostępne są z dowolnej przeglądarki internetowej i urządzenia mobilnego.

Narzędzie konfiguracji analiz dedykowane dla administratorów systemu

Pełna elastyczność konfiguracyjna odpowiadająca potrzebom rozwijającej się firmy
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
  • Samodzielne definiowanie analiz przez przeszkolonych użytkowników przy użyciu dedykowanego konfiguratora i definiowanie zapytań SQL
  • Funkcja „drag and drop” umożliwiająca dodawanie lub usuwanie elementów (pól) do wykresów/grafów oraz wielopoziomowe analizy graficzne
  • Dostęp z wykresu analizy od razu do danych źródłowych (od ogółu do szczegółu)
  • Funkcja „connection” umożliwiająca zestawienie danych z systemu z danymi pochodzącymi z zewnątrz

Dostępne pakiety analiz BI

Dostępność dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji i wszędzie tam, gdzie ich potrzebują
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
  • Pomiar wyników sprzedażowych
  • Prognozowanie przychodów i transakcji
  • Śledzenie rotacji zapasów
  • Dedykowane panele dla kierowników
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Narzędzie konfiguracji analiz dedykowane dla administratorów systemu

Samodzielne definiowanie analiz przy użyciu dedykowanego konfiguratora przez przeszkolonych użytkowników po stronie klienta, samodzielne definiowanie zapytań SQL

Samodzielne definiowanie kostek danych OLAP

Zarządzanie, modyfikacja oraz optymalizacja istniejących już analiz

Funkcja „drag and drop” umożliwiająca dodawanie lub usuwanie elementów (pól) do wykresów/grafów oraz wielopoziomowe analizy graficzne

Dostęp z wykresu analizy od razu do danych źródłowych (od ogółu do szczegółu)

Możliwość nanoszenia progów na wykresy – łatwiejsza analiza przypadku biznesowego, np. satysfakcjonujący próg dostępności danego towaru na wykresie dostępności, założony próg realizacji sprzedaży na wykresie sprzedaży handlowców etc.

Możliwość zmiany efektu prezentowanych danych – nanoszenie odpowiednich kolorów na wykres, wybór typu wykresu, zmiana tła, skali, usuwanie zbędnych pól lub dodawanie innych do analizy

Możliwość zastosowania filtrów w analizach

Możliwość zapisu analizy oraz eksportowania jej w postaci np. pliku pdf

Funkcja „connection” umożliwiająca zestawienie danych z systemu z danymi pochodzącymi z zewnaątrz

Dostępne pakiety analiz BI

Analiza sprzedaży w miesiącach (sprzedaż, koszty sprzedaży oraz zysk wypracowany w podziale na miesiące)

Analiza sprzedaży danych marek

Analiza sprzedaży wg indeksów magazynowych

Analiza sprzedaży wg magazynów

Analiza sprzedaży wg nabywców

Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych (sprzedaż, koszty sprzedaży oraz zysk wypracowany w podziale na przedstawicieli handlowych)

Udział przedstawicieli handlowych w sprzedaży

Wykaz marży dla poszczególnych przedstawicieli handlowych w danych miesiącach

Wykaz dynamiki sprzedaży na danej marce rok do roku

Wykaz realizacji planu sprzedażowego i marżowego w danych miesiącach

Zestawienie dynamiki sumarycznej marży i sprzedaży netto na wszystkich klientach przypisanych do danego przedstawiciela handlowego dla zadanych okresów czasowych

Procentowy udział przedstawicieli handlowych w sprzedaży

Zestawienie procentowe rabatów jakie wystawili przedstawiciele handlowi we wszystkich miesiącach w danym roku

Zestawienie realizacji budżetu przez przedstawicieli handlowych w danym okresie czasowym, można również wybrać realizację budżetu konkretnego przedstawiciela handlowego w miesiącach

Należności przeterminowane na przedstawiciela handlowego

Należności przeterminowane na nabywcę w danym okresie

Ilościowo-wartościowy stan wybranych magazynów

Rotacja zapasów wg indeksów – wskaźnik ukazujący najlepiej rotujące indeksy

Rotacja zapasów wg marek – wskaźnik ukazujący najlepiej rotujące marki

Udział ilościowy lub wartościowy danych marek w magazynie

Wiekowanie towarów w magazynie – analiza ukazująca najstarsze dostawy na stanie danego magazynu wg zadanego okresu również z możliwością podziału na marki lub wyboru danego indeksu. Wybranie odpowiedniej marki pokazuje szczegółową analizę wg najstarszych indeksów danej marki

Zestawienie zakupów wg dostawców

Tworzenie dedykowanych paneli dla kierowników danych sekcji przedsiębiorstwa – inny dla kierownika sprzedaży, inny dla kierownika magazynu

Możliwość archiwizacji wcześniejszych analiz, która pozwala efektywnie porównywać je z tymi bieżącymi

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*