Produkcja

Planowanie i rozliczenie produkcji z jednoczesną optymalizacją procesów produkcyjnych,

System do zarządzania produkcją zapewnia kompleksową obsługę i jednoczesną optymalizację procesów produkcyjnych. System pozwala zaplanować i monitorować proces produkcyjny z uwzględnieniem między innymi oczekujących zamówień, dostępnych surowców czy zasobów. Graficzna prezentacja danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zmiany i wyeliminowanie działań, które nie przynoszą wymiernych korzyści.

Technologia

Na podstawie definicji BOM i marszruty system kalkuluje zużycie materiałów i obciążenie zasobów.
Nowoczesne podejście do zarządzania bazą danych firmy, z zarządzaniem osobami i firmami:
 • Receptura produkcyjna tzw. BOM routing
 • BOMy dynamiczne tworzone na podstawie konfiguratora produktu
 • Estymacja czasu produkcji

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Zakres automatyzacji zleceń produkcyjnych konfigurowany podczas wdrożenia i dostosowany do indywidualnycy potrzeb firmy
Wspólny system dla twojego przedsiębiorstwa do zarządzania terminarzem, planowania spotkań i nie tylko.
 • Rezerwacja materiałów pod zlecenie produkcyjne
 • Zlecenia produkcyjne na półprodukty
 • Arkusz potrzeb produkcyjnych wg zamówień sprzedaży oraz aktywnych zleceń produkcyjnych

Planowanie produkcji

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Możliwa kontrola obciążenia poszczególnych zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne algorytmy planowania produkcji
 • Harmonogram produkcyjny do ręcznej modyfikacji
 • Diagram obciążenia zasobów, wykorzystania części zamiennych

Rozliczenie produkcji

Analiza przebiegu procesów produkcynych jest podstawą efektywnego wykorzystania zasobów oraz kontroli poziomu zapasów.
 • Alokacja kosztów pośrednich, wydziałowych i niewykorzystanych mocy produkcyjnych wg zdefiniowanego klucza na produkty danego okresu z dokładnością do grup zapasów, zapasu lub partii
 • Rozliczanie odchyleń

Raportowanie produkcji

W jednym miejscu, możesz mieć pełny raport wyników firmy, z filtrami oraz analizą.
Raporty oraz graficzna prezentacha danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zmiany i wyeliminowanie działań, które nie przynoszą wymiernych korzyści.
 • Raport rozbieżności między BOMem planowanym a produkcyjnym (realizowanym)
 • Raport materiałów potrzebnych do produkcji w zadanym okresie
 • Raport stanu zleceń produkcyjnych
Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Enterprise
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Technologia

Ewidencja maszyn i urządzeń oraz ewidencja całych gniazd produkcyjnych

Ewidencja akcesoriów potrzebnych do produkcji (formy, matryce), wykorzystanie elementów pasujących do wielu maszyn – czyli można pod wiele maszyn wyznaczyć dany element, np. frez pasujący do wielu obrabiarek

Receptura produkcyjna tzw. BOM routing – surowce i czynności, które się wykonuje żeby utworzyć produkt a także koszty poza magazynowe

Wersjonowanie i wariantowanie BOMów

Kategoryzacja czynności wraz z przypisaniem kosztu danej czynności w zależności od jednostki czynności – np. w przypadku produkcji Pekabex: betonownie, malowanie etc.

BOMy dynamiczne tworzone na podstawie konfiguratora produktu, algorytm tworzy recepturę na zadany produkt

Estymacja czasu produkcji

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Modyfikowanie receptury wyrobu na etapie zlecenia produkcyjnego

Automatyczna zmiana statusów zleceń produkcyjnych po przeprowadzeniu odpowiednich operacji, np. pobrania towarów na magazyn produkcyjny, przeprowadzeniu kontroli jakości wyrobu, przyjęciu wyrobu na magazyn wyrobów gotowych itd.

Funkcjonalność Arkusza potrzeb produkcyjnych - reagowanie na potrzeby wg zamówień sprzedaży oraz aktywnych zleceń produkcyjnych

Etapowanie zleceń produkcyjnych – akceptacja technologii, wprowadzanie rzeczywistych wartości zużytych składników zlecenia, kontrola jakości, przyjęcie produktu kończące zlecenie

Generowanie dokumentów magazynowych ze zlecenia – przesunięcia MM, RW oraz PW

Obsługa materiałów masowych – przesunięcia globalne surowców pod wiele zleceń

Wydruk etykiet produktu

Wydruk kart zgodności i certyfikatów

Rezerwacja materiałów pod zlecenie produkcyjne

Funkcjonalność Arkusza potrzeb produkcyjnych – zamówienia na półprodukty

Planowanie produkcji

Automatyczne algorytmy planowania produkcji, które przyporządkują zlecenie do danego okresu – najszybszy termin wykonania, najkrótszy czas magazynowania, podobieństwo produktu, najkrótszy czas trwania, najdłuższy czas trwania

Harmonogram produkcyjny do ręcznej modyfikacji

Diagram obciążenia zasobów

Diagram wykorzystania akcesoriów – części zużywalnych

Planowanie brygad z możliwością przesuwania pracowników pomiędzy brygadami

Automatyczne planowanie produkcji na podstawie zdefiniowanych cech produktu i priorytetyzacja gniazd dla danej grupy produktów

Rozliczenie produkcji

Alokacja kosztów pośrednich, wydziałowych i niewykorzystanych mocy produkcyjnych wg zdefiniowanego klucza na produkty danego okresu z dokładnością do grup zapasów, zapasu lub partii

Rozliczanie odchyleń

Raportowanie produkcji

Raport rozbieżności między BOMem planowanym a produkcyjnym (realizowanym)

Raport materiałów potrzebnych do produkcji w zadanym okresie

Raport stanu zleceń produkcyjnych

Podsumowanie wartościowe produkcji wykonanej

Podsumowanie czasowe wykonanej produkcji

Raport czasu pracy z normatywu zlecenia produkcyjnego

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Standard
Gotowe rozwiązania dostępne w modułach funkcjonalnych
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Enterprice
Dedykowane rozwiązania w szerokiej ofercie funkcjonalności
Ewidencja kontaktów

Pobieranie danych kontrahentów po nr NIP z systemu GUS

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Zabezpieczenie przed duplikatami kontaktów

Definiowanie cech kontaktów do analiz (np. branża, klienci detaliczni, itp.)

Dostęp do wszystkich dokumentów kontrahenta z poziomu jego kartoteki

Zestaw gotowych do wydrukowania dokumentów (salda klienta, nierozliczone należności)

Analiza sprzedaży po klientach

Możliwość analizy kwot obrotu, wpływów oraz sprzedaży

Wielopoziomowe struktury kontaktów

Integracja z pocztą elektroniczną Outlook

Kontekstowe otwieranie programu pocztowego np. Microsoft Outlook

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Aplikacja na urządzenia mobilne / dostęp przez przeglądarkę

Przegląd bazy kontaktów modułu CRM w przeglądarce lub aplikacji

Możliwość tworzenia wydarzeń do kalendarza w przeglądarce lub aplikacji

Zarządzanie kalendarzami ( planowanie spotkań)

Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych (dla zaproszonych użytkowników)

Integracja kalendarza systemu Gardens z kalendarzem w programie pocztowym

Możliwość automatycznego tworzenia wydarzeń (np. okresu umowy etc.)

Analizy postępów sprzedażowych działu handlowego

Wielowymiarowe analizy realizacji założonych budżetów sprzedażowych.

Możliwość tworzenia wielu wersji budżetu na dany okres i ich równoległej analizy

Zakres analiz z dokładnością do miesiąca, kwartału, roku itd.

Inne moduły

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*