Idea powstania modelu GAM

Bazując na dwudziestoletnich doświadczeniach wdrożeniowych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw klasy ERP, specjaliści Gardens-Software stworzyli zaawansowaną platformę informatyczną.

Strona główna » Idea powstania modelu GAM

Gardens to odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby rynku biznesowego.

IDE Gardens ukierunkowany jest w stronę zminimalizowania czasu budowania, testowania i dokonywania zmian w aplikacjach. Wynika to z różnorodności potrzeb klientów oraz wymogów rynkowych. Te pociągają za sobą nowe wymogi odnośnie systemów ERP.

Współczesne zintegrowane systemy wymagają własnej platformy (IDE – zintegrowanego środowiska rozwoju), na której budowana jest cała logika aplikacji. Parametryzacja określonych obszarów aplikacji już bowiem nie wystarcza. Dlatego też system Gardens opracowano bazując na języku programowania aplikacji 4GL. Cały system powstał z myślą o spełnianiu poniższych postulatów.

Postulaty niezbędnych usprawnień technologicznych w procesach implementacji:

 • jedno, zintegrowane narzędzie – definiowanie struktur danych, interfejsu użytkownika i logiki w jednym miejscu, przenośne obiekty źródłowe programu zapisane w bazie danych
 • pełna elastyczność – platforma IDE powinna posiadać własny kompilator pozwalający na implementacje fragmentów kodu w trakcie pracy systemu w trybie rzeczywistym z rzeczywistymi danymi (programowanie ekstremalne)
 • stabilność i prostota systemu – IDE powinno być napisane na możliwie najniższym poziomie przy użyciu prostego, wysokopoziomowego języka aplikacji ukierunkowanego w stronę praktyki i optymalizacji programowania i implementacji
 • automatyzacja procesu tworzenia modułów aplikacji – pociąga to za sobą zmniejszenie czasochłonności budowy i implementacji aplikacji biznesowych

Uniwersalność i dostępność technologii GAM umożliwia obsługę każdego scenariusza i pełną integrację wszystkich procesów. Jednolita platforma Gardens, rozwijana za pomocą jednego języka programowania wysokiego poziomu dostarcza jednocześnie wiele interfejsów użytkownika:

 • aplikacja graficzna desktop
 • aplikacja internetowa WWW
 • aplikacja na urządzeniach mobilnych
 • aplikacja na przenośnych, terminalowych czytnikach kodów kreskowych
 • system aplikacji rozproszonych off-line z lokalnymi bazami danych, replikujących dane do bazy centralne

Podczas budowy jądra platformy GardensAM kierowaliśmy się także takimi kryteriami jak:

 • Należy najpierw zbudować zintegrowane środowisko rozwoju, w którym będzie można konstruować aplikacje. Jest to jedyny sposób na pełną elastyczność logiki systemu. IDE musi zatem zawierać zaimplementowany język 4GL, kompilator oraz narzędzia RAD, zachowując jednocześnie otwartość systemu na zewnętrzne standardy i technologie (COM+, XML, JSON, WS-REST, XAML, JS ,Java).
 • Środowisko rozwoju powinno być napisane na możliwie najniższym poziomie, bez niepotrzebnych narzutów. Korzystanie w tym celu z klas wysoce parametryzowalnych w narzędziach typu .NET, MFC, VCL kończyły się bowiem zwykle porażką. System taki posiada zbyt dużą bezwładność. Próby sterowania takimi klasami podczas budowania elastycznego GUI, zależnego od języka wysokiego poziomu nie dają wymaganego efektu sprawności.

Dlatego do implementacji GamBuildera użyliśmy języka C++ opierając się na niskopoziomowych bibliotekach standardowych.

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*