Model środowiska rozwoju GardensAM /Gardens Application Model

Garden – repozytorium obiektów systemu ERP, jest bazową jednostką architektury aplikacji. Teoretyczny model architektury IDE zakłada następującą jego strukturę.

Strona główna » Model środowiska rozwoju GardensAM /Gardens Application Model

Garden

repozytorium obiektów systemu ERP, jest bazową jednostką architektury aplikacji. Teoretyczny model architektury IDE zakłada następującą jego strukturę.

TDS (Data Schema Tree)

DS (Data Schema) jest fundamentalną strukturą Gardens. W odróżnieniu od tabeli jest to struktura hierarchiczna. Oznacza to, że może w sobie zawierać pola które są DS.
Definicja DS polega na określeniu listy pól, które mogą być kolejnymi DS, polami dynamicznymi, lub polami w bazie danych. System implementuje tego rodzaju definicje w bazie danych automatycznie. Typy pól mogą być typami systemowymi (Decimal, Text, Boolean, Date…) lub definiowanymi typami CT (Custom Types). Każda gałąź może być zasilana danymi z innej bazy danych. System automatycznie wspiera wielotransakcyjność operacji bazodanowych jednoczesnie wykonywanych na wielu bazach danych.

CT (Custom Types)

Typy definiowane przez użytkownika są podstawowym atutem Gardens. Mogą nieść ze sobą informacje o relacjach i długościach pól, ich nazewnictwo oraz wiele cech wsparcia konstrukcyjnego dla budowy GUI. Np.: aby zmienić długość pola Opis Nabywcy wystarczy dokonać zmiany w jednym miejscu systemu w celu zmiany wszystkich pól związanych z tym typem.

CONNS (Connections)

Każda gałąź Schematu Danych może być związana z innym Połączeniem, (np.: dane tabeli Nabywca mogą być zawarte w bazie MS SQL, a dane tabeli Transakcje w bazie ORACLE, a Szczegóły Transakcji w bazie MySql) w dowolnym momencie aplikacji można otworzyć DS z innym Połączeniem, Ogród Aplikacji może znajdować się w innej bazie danych niż dane, które mogą być dodatkowo rozproszone w wielu miejscach.

OT (Objects Tree)

 Jest kolekcją obiektów aplikacji. Istnieje kilka klas obiektów typu okna, raporty, panele, auto-widoki (interfejs użytkownika) oraz pakiety funkcji (logika). Pakiet jest jednostką kodu języka QLX zawiera on zespół funkcji (metody) i zmienne globalne (pola). Funkcje posiadają parametry, zmienne lokalne i mogą zwracać wartość.
WIZARDS – w projekcie jest to zespół danych służących do automatycznej generacji obiektów raportów, okien, paneli lub auto-widoków (na podstawie definiowalnych szablonów).

RESOURCES

Kolekcja zasobów ikon i grafiki.
Ogród stanowi spójne repozytorium aplikacji, na które składa się struktura danych zdefiniowana w Drzewie Schematów Danych (TDS), w definiowanych Własnych Typach Danych (CT) oraz w definiowanych Połączeniach (CONNS). Ogrody można dowolnie łączyć ze sobą za pomocą Połączeń.
Definicja Połączenia jest równoznaczna z adresem innego ogrodu, który w całości może się znajdować w bazie danych, katalogu plikowym lub na serwerze aplikacji.

Optymalizacja IDE – Jak zoptymalizować środowisko rozwoju aplikacji?

Powyższe wykresy wskazują, że należy znaleźć optymalne rozwiązanie, by osiągnąć możliwie najmniejszą czasochłonność budowania i rozwoju aplikacji przy zachowaniu dużej ilości zastosowań.
Przy wyspecjalizowanym narzędziu taki optymalny punkt jest możliwy do znalezienia. Jeżeli ograniczymy narzędzie do specyficznego przeznaczenia, zmniejszymy czasochłonność pracy, zwiększając jednocześnie jego wydajność.
Model środowiska GAM jest takim optymalnym rozwiązaniem.

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*