Szybkość

Gardens realizuje potrzeby przedsiębiorstwa dynamicznie, umożliwia szybki proces wdrożenia oraz zarządzanie zmianami. 

Platforma GAM umożliwia sprawne tworzenie i modyfikowanie aplikacji biznesowych nie tylko Gardens Software, czy partnerom wdrożeniowym i developerom, ale również zespołowi IT Klienta. System został zoptymalizowany w celu zminimalizowania czasu budowania, testowania i dokonywania zmian w aplikacjach, a także zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa oprogramowania. Dzięki współpracy z Gardens Software, zyskujecie Państwo możliwość samodzielnego wykorzystywania platformy GAM do modyfikowania oprogramowania Gardens a także tworzenia nowych autorskich rozwiązań.

Gardens jest wielopoziomowym środowiskiem rozwoju. Łącząc w sobie funkcjonalność wielu narzędzi umożliwia:

  1. Dokonywanie analiz wymagań firmy.
  2. Modelowanie projektów aplikacji (CASE – Computer-Aided Software Engineering).
  3. Budowanie i rozwijanie gotowych produktów.
  4. Tworzenie dokumentacji aplikacji.