DMS & Workflow

Narzędzie do sprawnego zarządzania dokumentami oraz prawidłowego przepływu informacji w firmie.


Warehouse Management System

System umożliwiający pełne zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania ściśle współpracując z obszarem logistyki, sprzedaży i produkcji.


Sales, Purchasing & Distribution

Gardens SP&D zapewnia doskonałe zarządzanie firmą w obszarze Magazynu, Zakupów i Sprzedaży.


Customer Relationship Management

Zarządzanie relacjami z klientami w odniesieniu do mierników efektywności  jak np. rentowność klienta, siła relacji.


Business Network Management

Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Wprowadzenie Gardens Business Network Management (Gardens BNM) to w pełni skalowalne rozwiązanie, które wykazuje wiele możliwości zarówno w dużej, jak i lokalnej sieci biznesowej. Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Aplikacja  w swojej podstawowej strukturze zawiera rozbudowane


Project Management

Planowanie pracy, ofertowanie, pełną analizę dostępności zasobów oraz proces budżetowania oraz rozliczania projektów.


Accounting & Finance

To obszar funkcjonalny odpowiadający za implementację księgowości i rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie.


Payroll Processing & Compliance

Narzędzie, które pewnie i efektywnie pozwoli kształtować politykę personalną firmy.


Manufacturing Execution System

Zarządzanie produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.


Maintenance Management System

Narzędzia umożliwiające maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania wyprzedzającego powstawanie awarii.


WEB & Mobile Solutions

Gardens WEB & Mobile Solutions to aplikacja posiadająca specjalną platformę B2B oraz rozwiązania sprzedaży mobilnej.


Group Reporting & Financial Consolidation

Aplikacja pozwalająca scalić jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w jednolity raport konsolidacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Business Intelligence

Narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym.