Współpraca Gardens ERP z e-commerce

Strona główna » Blog » Współpraca Gardens ERP z e-commerce

Table Of Contents

There are no headings in this document.

Współpraca Gardens ERP z e-commerce

Gardens ERP dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi, umożliwia obsługę Internetu jako kanału sprzedaży, marketingu oraz wsparcia klientów. Pozwala to zapewnić kompleksową obsługę i jednoczesną optymalizację procesów sprzedażowych zachodzących w obszarze B2C. Proces sprzedaży ulega uproszczeniu i przyspieszeniu, ponieważ zamówienie może być przekazane bezpośrednio do działów odpowiedzialnych za dostawę.

Sklep internetowy oparty na systemie Gardens ERP udostępnia informacje o ofercie i produktach wzbogacone zdjęciami, filmami wideo czy załącznikami (np. specyfikacje, instrukcje, rysunki techniczne itp.). Oferta sklepu może być dostosowywana do wybranych klientów lub grup klientów. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu widoczne są na przykład wybrane katalogi produktów i cennik przypisany dla danej kategorii klientów.

Standardowe funkcje Gardens ERP dostępne dla B2C

Klient korzystający ze sklepu internetowego ma możliwość nawigacji po katalogu produktów oraz przeglądania kart poszczególnych pozycji. Dodatkowo może być poinformowany o najchętniej kupowanych produktach oraz artykułach powiązanych (cross-selling). System zapewnia szybkie zaawansowane wyszukiwanie interesujących produktów na podstawie wielu kryteriów.

Najważniejsze funkcje to:

 • Katalog produktów
 • Koszyk produktów
 • Tworzenie ofert i zapytań ofertowych
 • Kontrola dostępności produktów
 • Cross-selling, up-selling
 • Podgląd już utworzonych dokumentów i szablony zamówień
 • Śledzenie statusu przesyłki
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami funkcjonalnymi Gardens ERP
 • Moduły pomocy i FAQ

Przykłady indywidualnych rozwiązań systemu Gardens

Współpraca Gardens ERP z porównywarką cen Ceneo.pl

System Gardens umożliwia automatyczną komunikację z serwisem internetowym Ceneo.pl w zakresie aktualizacji danych dotyczących dostępnych ofert. Funkcjonalność zawiera automatyczny skaner stron z Ceneo.pl – automat, który wg Id Ceneo ustawia stronę na dany produkt z listą najlepszych cen i czyta 10 pierwszych pozycji.

System Gardens posiada standardowe rozwiązanie o nazwie „Arkusz Zmiany Cen”. Narządzie służy do zbiorczej zmiany cen dla wielu kartotek towarowych. System dokonuje tego na podstawie analizy:

 • Zakładanej marży minimalnej,
 • Kosztu odniesienia ( może to być koszt nabycia, zakupu, symulowany koszt wg zakładanych kursów walut zakupowych),
 • Obecnych cen sprzedaży.

Niestandardowe rozwiązanie polega na dodaniu do analizy cen importowanych z porównywarki cenowej CENEO. Cena ta importowana jest okresowo za pomocą symbolu – identyfikatora powiązanego z kartoteką towarową w ERP.

 

Arkusz propozycji zmiany cen

Arkusz propozycji zmiany cen wiąże ze sobą koszty i ceny. W oparciu o koszt bazowy narzędzie proponuje cenę sprzedaży brutto utrzymując zdefiniowaną marżę ustaloną dla towaru w kartotece (Marża ustalona na kartotece). Arkusz może również posłużyć do symulacji poziomu marży i ceny sprzedaży i obserwacji jak zmieniają się wspomniane wartości. Arkusz może posłużyć również jako symulacja cen z uwzględnieniem aktualnych kursów walut lub kursu wprowadzonego ręcznie ( w pole Kurs symulowany). W przypadku gdy zaznaczona jest opcja Proponuj ceny z przeglądarek, aktywne staje się pole Miejsce w przeglądarce cen. W to pole wpisuje się pozycję , którą chce się osiągnąć w rankingu cenowym (np. Ceneo). Dla wpisanej pozycji po rekalkulacji arkusza uzupełnia się kolumna Cena z przeglądarki oraz kolumna Aktualizacja przeglądarki (z datą) a także uaktualnia się kolumna Cena proponowana.

Współpraca Gardens ERP z serwisem internetowym Allegro.pl

Integracja z serwisem Allegro w zakresie aukcji i zamówień ma na celu wsparcie sprzedawcy na wszystkich etapach obsługi aukcji: od przygotowania i wystawienia, poprzez śledzenie sprzedaży, po obsługę transakcji z klientami. Aplikacja umożliwia szybkie wystawianie aukcji, zarówno pojedynczych, jak i seryjnych oraz zapewnia ich spójny wygląd dzięki szablonom opisów. Pozwala na wydajną kontrolę różnych form płatności od klientów (przedpłaty, pobranie ) oraz pomaga przygotowywać paczki i wydruki pocztowe. Wbudowana aplikacja GAM WEB API umożliwia śledzenie statusu aukcji.

Współpraca Gardens ERP z bazami PDM

Rozwiązanie to umożliwia automatyczną aktualizację danych o artykułach. W tym celu system Gardens może korzystać z następujących zasobów:

PDM: system umożliwia pobieranie danych z wybranego źródła (Klient, np. BDK). BDK stanowi bazę zawierającą dane techniczne, parametry towarowe.
Proponowana Cena jest importowana do sytemu Gardens i może być traktowana jako cena katalogowa. Import danych realizowany jest poprzez interfejs .
Zasoby WWW: system aktualizuje pobrane dane w sklepie WWW.
Zasoby WWW stanowią źródło danych zawierające dodatkowe materiały dotyczące produktów, np. poradniki, instrukcje, filmy, zdjęcia poglądowe itp. Pliki traktowane jako dokumentacja związane są z kartoteką towarową.

Przykładowy schemat przebiegu aktualizacji danych o artykułach.

Do systemu Gardens importowane są zamówienia wraz z danymi teleadresowymi klienta. Jeżeli klient jest zarejestrowany to posiada swój kod identyfikujący. W systemie Gardens trafia on do kartoteki kontaktów (CRM) . Jego rozrachunek jest rejestrowany na analityce zbiorczej i jest identyfikowany numerem zamówienia lub numerem listu przewozowego.

Zobacz inne posty z naszego bloga

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*