hybrydowe

Rozwiązania hybrydowe

Nie zawsze aktualnie wykorzystywane rozwiązanie jest wystarczająco elastyczne i zamiast rozwijać, ogranicza biznes. Zdarza się, że nie ma możliwości wdrożenia dodatkowego modułu w satysfakcjonującej cenie. Kiedy w grę wchodzi złożoność procesów biznesowych, elastyczność oprogramowania, dynamika lub  koszt wdrożenia, Gardens jest optymalnym wyborem.
Jest jak silnik elektryczny  w Twoim samochodzie  – innowacyjny, wysoce efektywny i w pełni zintegrowany.

Oferowana przez nas propozycja jest idealnym rozwiązaniem powyższych problemów. W przypadku gdy przedsiębiorstwo posiada system informatyczny ERP, ale występują ograniczenia korporacyjne, techniczne lub finansowe w jego rozbudowie, proponujemy rozwiązania hybrydowe. Polegają one na uzupełnieniu brakujących modułów funkcjonalnościami systemu Gardens, które dzięki swojej elastycznej architekturze dają nieomal nieograniczone możliwości, przy zachowaniu spójności informacji i obniżeniu kosztów wdrożenia zmian. Gardens może stanowić doskonałe dopełnienie funkcjonującego już w danym przedsiębiorstwie, zintegrowanego systemu do zarządzania. Gardens sprawia, iż możliwe jest uniknięcie mnożenia wielu różnych systemów w jednej firmie.

Proponujemy wybudowanie tylko jednego mostu między dwiema platformami rozwoju, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.