Usługi wdrożeniowe

Dzięki opracowanej przez Gardens – Software, innowacyjnej i specyficznej metodyce wdrożenia, każda implementacja systemu Gardens ERP jest pewna i bezpieczna.

Nieograniczone możliwości platformy Gardens sprawiają, że funkcjonalność jest wtórnym efektem jakości wdrożenia. Oznacza to, że system nie ma ograniczeń funkcjonalnych, a osiągnięta funkcjonalność zależy od dobrej metodyki prowadzenia projektu wdrażania.

Usługi wdrożeniowe realizowane są przez autoryzowanych Partnerów Gardens – Software przy wsparciu i nadzorze naszych konsultantów. Wszyscy Partnerzy Wdrożeniowi mają doświadczenie w zakresie programowania i znają technologie wdrażania. Na miejscu zapewnią naszym Klientom wsparcie w postaci szeregu usług, w tym implementowanie modyfikacji do wymagań systemowych, oferowanie praktycznych i wydajnych rozwiązań, pomoc w wyborze sprzętu i sieci, oraz helpdesk.

Zakres działań Partnerów Wdrożeniowych obejmuje:

 • Analizy przedwdrożeniowe i konsultacje
 • Projektowanie i koncepcję rozwiązania
 • Programowanie
 • Wymagane modyfikacje
 • Szkolenia podstawowe dla klienta
 • Testy akceptacyjne
 • Instalację i uruchomienie
 • Helpdesk
 • Opiekę serwisową
 • Pomoc w zakresie sprzętu i sieci

Proces wdrożenia oprogramowania Gardens oparty jest na modelu-V, który zakłada ocenę i weryfikację każdej fazy projektowej, poprzez powiązaną z nią fazę testową. Wyodrębnienie poszczególnych etapów wdrożenia oraz jasny podział odpowiedzialności na każdym z etapów jest kluczowym czynnikiem determinującym osiągnięcie sukcesu wdrożenia systemu Gardens.

model_V_pl

 

Metodykę wdrożenia systemu Gardens wyznaczają następujące cele:

 • Prosty i logiczny układ poszczególnych faz wdrożenia
 • Minimalna czasochłonność przygotowania dokumentacji wdrożeniowej
 • Precyzyjne określenie kroków milowych i mierników jakości wdrożenia
 • Jasny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy uczestników wdrożenia

Post has no taxonomies