Manufacturing Execution System

Zarządzanie produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.

Wprowadzenie

Gardens Manufacturing Execution System umożliwia firmie na elastyczne i szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania klientów. Funkcja planowania ręcznego pozwala, w przypadku niestandardowych wymagań, na zmianę zleceń produkcyjnych i związanych z nimi potrzeb materiałowych. Aplikacja zawiera zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.


Wyzwania rynkowe

 • Elastyczne planowanie produkcji
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów i materiałów
 • Kompleksowy dostęp do aktualnych informacji dotyczących produkcji
 • Raportowanie produkcji
 • Kontrola poziomu zapasów
 • Lepsza obsługa Klienta

Kluczowe cechy

 • Pełna swoboda konfiguracyjna
 • Definiowalne scenariusze procesów produkcji
 • Zarządzanie zasobami i zleceniami produkcyjnymi
 • Planowanie krótko i długoterminowe
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem
 • Kontrola planowania zasobów
 • Automatyczne rozliczenie produkcji

Korzyści

 • Elastyczność planowania przejawiająca się w pełnym wykorzystaniu potencjału MPS i MRP z możliwością ręcznej korekty
 • Zwiększanie jakości obsługi klienta dzięki graficznym narzędziom kontroli produkcji
 • Trwałe poprawianie efektywności produkcji dzięki kontroli zużycia materiałów i zasobów
 • Dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji
 • Automatyczne rozliczenie kosztów produkcji

Narzędzia

 • Graficzne harmonogramy zleceń produkcyjnych
 • Rejestr produkcji
 • Graficzny diagram wydajności zasobów
 • Arkusze zapotrzebowań na materiały i produkty
 • Automatyczne księgowanie zużyć
 • Karty technologiczne
 • Przyjazny pulpit dla użytkowników – wykresy, zestawienia

Tags: planowanie, Produkcja, zasoby