DMS & Workflow

Narzędzie do sprawnego zarządzania dokumentami oraz prawidłowego przepływu informacji w firmie.

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy jest sprawne zarządzanie dokumentami oraz prawidłowy przepływ informacji.  Aplikacja Gardens DMS i Workflow zarządza zarówno dokumentami  wewnętrznymi, jak i dokumentami  napływającymi z zewnątrz oraz  zapewnia dostęp do informacji historycznych (archiwizacja danych), jak i w czasie rzeczywistym.


Wyzwania rynkowe

 • Sprawne sterowanie przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie,
 • Standaryzacja, automatyzacja i kontrola działań w obszarze zarządzania dokumentami firmy
 •  Podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie

Kluczowe cechy

 • Możliwość definiowania procesów – działania zgodne z przyjętymi zasadami i procedurami postępowania w przedsiębiorstwie
 • Dzięki integracji z pozostałymi modułami Gardens ERP, możliwość koordynowania wszelkich działań oraz wykorzystania dostępnych informacji z pozostałymi modułami systemu, np. CRM
 • Pełna swoboda konfiguracyjna
 • Obsługa różnych formatów plików i typów dokumentów
 • Bezpieczeństwo i poufność informacji przechowywanych w dokumentach

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności działania firmy,
 • Usystematyzowanie procesów biznesowych oraz możliwość ich sterowania,
 • Redukcja kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy,
 • Uporządkowanie obiegu dokumentów i informacji w firmie.

Główne narzędzia

 • Definiowanie obiegu dokumentów,
 • Definiowanie uprawnień na poszczególnych poziomach,
 • Akceptacja dokumentów,
 • Śledzenie stanu akceptacji poszczególnych dokumentów,
 • Obsługa różnych formatów plików i typów dokumentów.

Tags: dms, obieg dokumentów, workflow