Business Network Management

Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie.

Wprowadzenie

Gardens Business Network Management (Gardens BNM) to w pełni skalowalne rozwiązanie, które wykazuje wiele możliwości zarówno w dużej, jak i lokalnej sieci biznesowej. Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Aplikacja  w swojej podstawowej strukturze zawiera rozbudowane mechanizmy analiz i wspomagania decyzji. Aplikacja składa się z modułu Centrali, Sprzedaży, Zakupu i Kontraktowania, Sklepu, Zapasu i Magazynu Wysokiego Składowania.


Wyzwania rynkowe

 • Sprawne funkcjonowanie podmiotów w sieci partnerskie
 • Obniżenie kosztów operacyjnych funkcjonowania sieci
 • Optymalizacja decyzji biznesowych podejmowanych przez Centralę
 • Sprawne zarządzanie sprzedażą i obsługą klientów u wszystkich partnerów
 • Monitoring podmiotów należących do sieci partnerskiej
 • Automatyzacja procesów w sieci

Kluczowe cechy

 • Elastyczność aplikacji umożliwiająca dostosowanie do potrzeb i podatność do zmiany sieci
 • Rozbudowane mechanizmy analiz i wspomagania decyzji biznesowych w całej sieci partnerskiej
 • Skalowalne rozwiązania aplikacji, umożliwiające zastosowanie zarówno w dużej jak i lokalnej sieci partnerskiej
 • Aplikacja obejmuje moduły: Centrala, Sprzedaż, Zakupy i Kontraktowanie, Partner, Zapasy i Magazyn
 • Kontrolowana i konfigurowalna wymiana danych pomiędzy partnerami sieci

Korzyści

 • Podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych dzięki wielowymiarowym analizom finansowym
 • Współpraca i wymiana informacji pomiędzy partnerami sieci
 • Integracja pomiędzy partnerami oraz kontrola kluczowych procesów biznesowych zachodzących w sieci
 • Optymalne zarządzanie promocjami w sieci

Narzędzia

 • Moduł Centrala (Cenniki, Promocje, Komunikaty, Analizy)
 • Moduł Sprzedaż (faktury sprzedaży i korekty, technologie RFID, zarządzanie kategoriami produktów, platforma internetowa, analizy sprzedaży, kartoteka nabywców, karty stałego klienta, obsługa kredytów kupieckich)
 • Moduł Zakupy i Kontraktowanie (elektroniczna wymiana dokumentów, kartoteki dostawców, generator zamówień zakupu, zakupy zbiorcze
 • Moduł Partner (obsługa kartotek nabywców, magazynów, towarów, stanowisk sprzedaży)
 • Moduł Magazyn (zarządzanie  dokumentami magazynowymi, adresowanie miejsca składowania w magazynie, optymalizacja zatowarowania)
 • Dzięki integracji z narzędziami Business Intelligence można monitorować z poziomu Kokpitu Menedżerskiego stan całej firmy

 

Tags: centrala, sieć sprzedaży, sklepy