Monitoring video

Strona główna » Blog » Monitoring video

Table Of Contents

There are no headings in this document.

Moduł Gardens WMS

Moduł Gardens WMS został wzbogacony o integrację z systemem cyfrowej telewizji przemysłowej. Integracja zapewnia wizualny nadzór kluczowych momentów procesów zachodzących WMS bezpośrednio dostępnych i sterowanych z sytemu Gardens. Odszukiwanie i przeglądanie fragmentów filmów związanych z pakowaniem konkretnego towaru z danego zamówienia odbywa się automatycznie na podstawie danych zgromadzonych przez moduł WMS. Bezpośrednio w systemie możliwe jest zapisanie stop klatki lub fragmentu filmu do pliku.

Moduł WMS systemu Gardens jest rozszerzeniem standardowej gospodarki magazynowej. Dzięki ścisłej integracji, dostarcza wielu natychmiastowych informacji o statusie zamówienia np. działowi sprzedaż. W połączeniu z wielopoziomową rezerwacją towaru, pozwala swobodnie planować politykę sprzedaży. Szczelność procedur WMS zapewnia kompletną rejestrację przesunięć przyjęć i wydań dot. magazynu objętego systemem WMS, ale również szczegółową rejestrację stanów i ruchów na półkach i regałach zdefiniowanych w mapie magazynu. Przyjazny Interfejs użytkownika, oparty o dotykowe ekrany terminali mobilnych oraz identyfikacja towarów, miejsc i paczek za pomocą kodów kreskowych, ułatwia i automatyzuje prace. Dzięki definiowanej mapie magazynu sprawdza się znakomicie w dużych standardowych magazynach wysokiego składowania jak również w mniejszych magazynach o nieregularnej powierzchni magazynowej. Dzięki otwartej architekturze systemu Gardens możliwe jest, łatwe implementowanie niestandardowych funkcjonalności, podnoszących znacznie jakość procesów magazynowych i dających nowe sposoby zarządzania i kontroli na magazynie.

Możliwości

Jedną z nich jest integracja elektronicznej wagi magazynowej z procesem kompletacji i wysyłki towaru. Automatyczne połączenie pomiaru na wadze elektronicznej masy wysyłanej wraz z konkretną paczką daje m.in. Następujące możliwości:

dodatkowa weryfikacja spakowanej paczki – w sytuacji jeśli ważona paczka ma znacząca odchyłkę masy od tej, która wynika z łącznej masy zawartych towarów – magazynier jest informowany alertem i może ponownie przed wysyłką zweryfikować jej zawartość. – brak błędów przy wysyłce
dokładna masa wysyłanych paczek – umożliwia dobranie najtańszej usługi logistycznej do konkretnego zamówienia –niższe koszty transportu
dokładne rejestrowanie masy wysyłek – umożliwia lepsze analizowanie globalnego tonażu i kubatury co pozwala uświadomić realne potrzeby w tym zakresie i świadome negocjowanie umów logistycznych – lepsze planowanie logistyki
Inną ciekawą dodatkową funkcją, uzyskaną dzięki integracji jest połączenie modułu WMS z przemysłowym system video. W tym przypadku każde stanowisko pakującego posiada swoją kamerę, a system rejestruje dokładny czas wszystkich czynności magazyniera i jego stanowisko. Umożliwia to:

1. Odtworzenie filmu z poziomu systemu Gardens:

z pakowania konkretnego towaru w danym zamówieniu
z pakowania całej konkretnej paczki w danym zamówieniu
całości zamówienia ( wszystkich paczek)
Lepsza kontrola pracy magazynierów, natychmiastowy dostęp do konkretnych filmów bez czasochłonnego przeszukiwania w aplikacji serwera Video.

2. Zgranie konkretnie wybranego filmu do pliku i okazanie go klientowi np. w sytuacji, w której zgłasza reklamację. Daje również dowód operatorowi logistycznemu w sprawach spornych przesyłek – Przyspieszenie rozstrzygania spraw spornych

Przykłady integracji z systemem Video.

1. Podgląd pakowania dla wybranego zamówienia, możliwe wskazanie poszukiwanego towaru

2. Dodatkowe czynności możliwe do wykonania na samym materiale Video, np. zapisanie Stop-klatki

3. Zapisywanie  filmu do pliku, możliwość przycięcia filmu, wyboru parametrów pliku.

4. Odtworzenie filmu w standardowej przeglądarce Video

Zobacz inne posty z naszego bloga

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*