Model GAM jako optymalne środowisko rozwoju

Strona główna » Blog » Model GAM jako optymalne środowisko rozwoju

Table Of Contents

There are no headings in this document.

Model GAM jest zbiorem struktur wspomagających wyspecjalizowane programowanie wysokopoziomowe. Tym samym jest on modelem środowiska rozwoju aplikacji sprofilowanym pod kątem wydajności i optymalizacji wprowadzania zmian oraz działania programów wynikowych. Współczesna inżynieria oprogramowania przewiduje szereg technologii wynikających z ewolucji języków programowania wyższego poziomu w celu automatyzmu rozbudowy aplikacji specyficznych.

Model IDE

Model GAM jest modelem IDE (Integrated Development Environment) dla aplikacji wielodostępowych, przetwarzających logikę bazodanową przy użyciu prostych interfejsów graficznych opartych na rolach dostępowych. Jest modelem opracowanym i wyspecjalizowanym dla aplikacji procesowych takich typów jak ERP, MES (Manufacturing Execution Systems), MRP, MOM (Message-oriented middleware),CRM. Model ten zakłada prostotę budowy i rozbudowy aplikacji operacyjnych, gdzie punktem wyjścia jest rola użytkowa GUI, jak i aplikacji analitycznych, gdzie punktem wyjścia są duże ilości danych zgromadzonych.

Model GAM

Model GAM zakłada istnienie optymalnego narzędzia do rozbudowy i implementacji specjalizowanych systemów komputerowych wspomagających codzienną organizację jednostek gospodarczych. Punktem wyjścia jest kompromis między ilością zastosowań a złożonością narzędzia. Każde zaawansowane technologicznie narzędzie wytwarzające można scharakteryzować za pomocą dwóch parametrów.

Dwa parametry

Pierwszym jest stopień stosowalności lub użyteczności, drugim jest stopień złożoności obsługi. Kiedy widzimy urządzenie proste w obsłudze od razu wiemy, że również niewielki jest obszar jego zastosowania. Inne narzędzie, za pomocą którego możemy wytworzyć wiele różnych efektów, zwykle jest skomplikowane w swej obsłudze. Narzędzie w swej istocie znajduje się zwykle między człowiekiem i jego dziełem, a uproszczenie działania człowieka przenosi się na czas jego działalności.

Możemy zatem stwierdzić, że narzędzie wyspecjalizowane i proste w obsłudze skraca czas wytwarzania, narzędzie do wielu zastosowań ten czas przedłuża.

Przenosząc to na grunt inżynierii programowania możemy porównać dziś budowanie strony WWW za pomocą języka HTML i zbudowanie jej w 15 minut korzystając z gotowych generatorów stron internetowych. Jednak takie generatory nie nadają się do pisania gier komputerowych.

W przypadku aplikacji ERP mamy do czynienia z bardziej złożonym wynikiem. Aplikacja wynikowa wyprodukowana przez narzędzie GAM będzie bardzo złożona i rozbudowana pod względem logicznym. Model GAM oprócz wysokopoziomowego specjalizowanego języka programowania zawartego w IDE, zakłada także szereg obiektów – struktur pomocniczych.

Zobacz inne posty z naszego bloga

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*