Mobilna aplikacja wspierająca pracę serwisantów

Strona główna » Blog » Mobilna aplikacja wspierająca pracę serwisantów

Table Of Contents

There are no headings in this document.

Gardens MMS Mobile to nowoczesna aplikacja, która umożliwia wykonywanie codziennej pracy służb serwisowych za pomocą urządzeń mobilnych. Dzięki jej wykorzystaniu menadżerowie mogą skutecznie zarządzać firmą, a serwisanci przebywający poza biurem sprawnie realizować i raportować wizyty serwisowe. Takie rozwiązanie podnosi efektywność codziennej pracy u klienta oraz umożliwia kadrze menedżerskiej bieżący monitoring stanu wykonanych przez serwisantów zadań. Aplikacja Gardens MMS Mobile działa na platformach systemowych, tj. Android czy Windows Mobile.

Aplikacja zawiera 3 główne moduły funkcjonalne

  • Inwentaryzację obiektów – inwentaryzacja urządzeń w obiektach zleconych przez centralę.
  • Zlecenia serwisowe – serwisowanie urządzeń zleconych przez centralę.
  • Transmisję danych – uaktualnianie danych informacjami o wykonanych inwentaryzacjach i serwisach, a także otrzymywanie nowych zleceń inwentaryzacji i serwisów.
  • W ramach inwentaryzacji urządzeń w obiektach można wyróżnić:

► Listę i wybór obiektów

Z bazy centrali importowana jest lista obiektów zadana serwisantowi do inwentaryzacji. Przedstawiony wykaz obiektów do inwentaryzacji posiada swoją specyfikację zawierającą: kod (obiektu), nazwę, miasto, adres, kod pocztowy oraz użytkownika końcowego. Obiektu nie można edytować, dodawać czy usuwać. Istnieje możliwość sortowania i filtrowania obiektów.

► Listę urządzeń w obiekcie

Po wybraniu danego obiektu wyświetla się lista przypisanych urządzeń w obiekcie, do których przypisane są w odpowiednich zakładkach opis urządzenia, specyfikacja techniczna, instrukcje czy zdjęcia. Dla urządzeń przypisuje się prioytet zadania, informację czy wymaga remontu z jego dokładnym opisem. Istnieje możliwość dodawania nowego urządzenia do listy, do którego przypisuje się odpowiadający zapas.

► Inwentaryzację zapasów

Zapas można przypisać do danego urządzenia wybierając go z listy rozwijanej, wpisując ręcznie lub też poprzez sczytanie nr katalogowego urządzenia. Istnieje możliwość dodawania, usuwania czy uzupełniania zapasów. Zapasy posiadają szczegółową specyfikację, jak: kod, nazwa zapasu, opis, nr katalogowy czy producenta.

W zleceniach serwisowych można wyróżnić

► Listę zleceń

Ustawiona jest wg specyfikacji: kodu (zlecenia serwisowego), opisu – nazwa zlecenia, kod obiektu. Listę zleceń można posortować lub filtrować.

► Listę urządzeń

Serwisant wybiera urządzenie ręcznie albo skanuje kod kreskowy i przechodzi do realizacji czynności.

► Listę części

Lista przedstawia wykaz zapasów potrzebnych do realizacji zadania serwisowego. Serwisant ma możliwość zarejestrowania zużytych części. Istnieje też możliwość dodania nowej części, która była wymagana przy serwisie. Można usunąć zbędne części, posortować i filtrować listę części.

► Listę czynności

Wyszczególnione są etapy serwisowania danego urządzenia. Okno zawiera nazwę urządzenia, opis, status, datę początkową, datę zakończenia oraz przycisk realizacja czynności. Narzędzie zawiera możliwość dodawania, usuwania, sortowania i filtrowania czynności.

Transmisja danych

Transmisja danych dokonuje wysłania wprowadzonych danych w PDA o przeprowadzonych inwentaryzacjach i serwisach do Centrali i ich przetworzenie oraz pobranie zwrotne nowych danych danych o inwentaryzacjach i serwisach z Centrali.

Transmisja danych przebiega w 3 etapach:

► wysyłanie

► przetwarzanie

► odbieranie

Wykonywanie każdego etapu jest oznaczone na pasku postępu, a także poprzez zakreślenie kolejnego etapu.

Gardens MMS Mobile z bliska

Zobacz inne posty z naszego bloga

Interesują Cię nowinki ze świata programowania, chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?
Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*