Zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji (IDE) GardensAM

 

 

Dzięki nowej technologii rozwoju aplikacji opracowanej w Gardens-Software dziś nie potrzebujemy utrzymywania wersji skompilowanych programów.

W odróżnieniu od programów skompilowanych IDE GardensAM dostarcza nam grubego i cienkiego klienta aplikacji, która jest w locie kompilowana. System pobiera w trakcie działania potrzebne komponenty programu z bazy danych przechowywane w postaci ich kodów źródłowych napisanych w wysokopoziomowym języku QLX.

Wachlarz zalet technologii rozwoju GardensAM:

Cecha 1: Kompilacja w czasie używania aplikacji. Repozytorium obiektów jest umieszczone w bazie danych .

 • Kod programu w pamięci buduje się stopniowo w zależności od użycia przez użytkownika poszczególnych obszarów aplikacji. W zależności od roli użytkownika mamy minimalny obraz klienta w pamięci komputera.
 • Możemy dokonywać zmian tylko jednego obiektu bez potrzeby kompilacji całej aplikacji bezpośrednio na produkcyjnej wersji systemu. Co zdecydowanie przyspiesza rozwój, dostosowanie, testowanie nowej funkcjonalności oprogramowania.
 • Baza repozytorium może zawierać praktycznie nieskończoną ilość programów i rozwiązań zawiera wszystkie moduły (brak ograniczeń wydajnościowych i ograniczeń skali ) użytkownik automatycznie ściąga do klienta tylko potrzebne danej roli funkcjonalności.
 • Możliwośc pełnej integralności systemu: mamy jedno nieograniczone repozytorium udostępniające całość zintegrowanego systemu. Np: przetwarzając jakieś dane w module produkcyjnym mamy od razu dostęp do danych modułów finansowych czy kadrowych, magazynu, zakupu …
 • W przypadku „cienkiego klienta” rolę serwera aplikacyjnego pełni taka sama technologia grubego klienta, która zamiast GUI wysyła w różnych postaciach ( JSON, XAML lub JS, Java) wyglądy GUI i dane (JSON lub XML) czyli „cienki klient” działa bez dodatkowego oprogramowywania tej warstwy, powstaje automatycznie z tych samych obiektów, które działają na „grubym kliencie”.
 • Pełna niezależność od motoru bazy danych

Cecha 2: Wysokopoziomowy język programowania wysokiej generacji zawarty w IDE zapewnia rozwój aplikacji w zakresie:

 •  minimalizacji czasochłonność rozwoju aplikacji:  rozbudowa aplikacji za pomocą IDE GardensAM jest ponad 10-krotnie szybsza niż za pomocą narzędzi ogólnego zastosowania takich jak Java czy .net,
 •  jednorodność rozwiązań i przenaszalność kodu: dzięki wysokopoziomowej składni jeżyka QLX kilku programistów rozwiąże problem w taki sam sposób. Oznacza to, że przejęcie i kontynuacja rozwiązania może być prowadzona przez inne osoby. W przypadku języków niższego poziomu często nie jest możliwy dalszy rozwój i utrzymanie kodu programu przez inne osoby poza jego autorem. Niejednokrotnie jest tańszym rozwiązaniem przepisanie od nowa jakiegoś rozwiązania niż kontynuacja rozwoju tego oprogramowania innymi zasobami programistów,
 • uproszczenie kodu : kod jest czytelny i „samokomentujący”, dla średniej klasy programisty albo konsultanta jest zrozumiały,
 • zupełność funkcjonalności : cała logika jest napisana w jednorodnej technologii i jednym języku programowania. Powoduje to 100% elastyczność rozwiązań, każda instalacja może być inna i dopasowana do potrzeb  klienta. Daje to możliwość pełnej adaptacji systemu z czasem wraz z rozwojem procesów w firmie.

Cecha 3: specjalizowane elementy repozytorium

 • DataSchema – hierarchiczne struktury danych z definicją logiki danych (np. dokumenty, ewidencje, itd  ),
 • CustomType – własne centralnie definiowalne typy danych które od razu determinują GUI i zachowanie systemu, jednorodność nazewnictwa i wielojęzyczność.
 • GUI – autogrupy, obiekty grafiki – uniwersalne komponenty do działania z różnymi systemami klienta: Windows, Android, Przeglądarki internetowe
 • Raporty
 • Pakiety funkcji
 • Słowniki ML
 • Dokumentacja

Cecha 4: Środowisko rozwoju jest zintegrowane to znaczy jest częścią dostarczanego oprogramowania.

 • Kody źródłowe i repozytorium aplikacji jest w bazie danych danej instalacji
 • Uniezależnienie od dostawcy oprogramowania – każdy certyfikowany partner może rozwijać oprogramowanie.
 • Właściciel oprogramowania posiada prawa do kodów źródłowych jej logiki i możliwości rozwoju we własnym zakresie.

Cecha 5: Responsywność rozwiązań

 • Serwer aplikacyjny jest dostosowany do modelu SaaS pracy w chmurze, gdzie serwer jest usługą WebAps
 • To samo środowisko może działać w modelu on-premise

 

To są cechy podstawowe technologii rozwoju GardensAM bez których nie można sobie wyobrazić skutecznych wdrożeń współczesnego rozbudowanego oprogramowania w firmach. Wdrożenia oparte o technologie ogólnego zastosowania (Java, .net)  są nieporównywalnie mniej skuteczne co do efektów i kosztów.