Usługi szkoleniowe

Oferujemy usługi szkoleniowe, obejmujące zarówno szkolenia ogólne, szkolenia z poszczególnych funkcjonalności, jak i kursy deweloperskie.

Aby w pełni poznać możliwości, które oferuje system, naszym Klientom i Partnerom oferujemy usługi szkoleniowe, obejmujące zarówno szkolenia ogólne, szkolenia z poszczególnych funkcjonalności, jak i kursy deweloperskie.

Szkolenie dla Klientów

W ramach wdrożenia, jak i po zakończonej implementacji systemu, proponujemy naszym Klientom pakiet szkoleń dla Użytkowników zapewniając wysoki poziom wiedzy praktycznej, efektywność działań i satysfakcję w codziennej pracy na naszym  systemie. Jesteśmy otwarci na potrzeby Użytkowników eksploatujących nasz system, dlatego terminarz ustalamy indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania.

Szkolenia dla Partnerów

Naszym Partnerom oferujemy coroczne cykle autoryzacyjne, szkolenia handlowe, deweloperskie, wdrożeniowe oraz szkolenia z obsługi funkcjonalności  systemu Gardens ERP. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia i realizacji projektów implementacji systemu.

1. Szkolenie wdrożeniowe obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przegląd funkcjonalności: 6 scenariuszy standardowych systemu Gardens ERP
  • Metodyka wdrażania platformy ERP;
  • Ustawienia obszarów standardowych systemu Gardens ERP : Sales & Distribution, Accounting & Finance,  Warehouse Management System, Manufacturing Execution System;
  • Działania implementacyjne: importy danych, szablony danych, personalizacja.

2. Szkolenie deweloperskie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Model GAM;
  • Zintegrowane środowisko programistyczne IDE Gardens;
  • Narzędzie CASE MDE: notacja wymagań, projekt strukturalny, generowanie makiety aplikacji;
  • Przykłady modyfikacji procesowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów zainteresowanych rozwojem i dostosowaniem platformy ERP dla swoich klientów lub  zainteresowanych budową własnych rozwiązań.

3. Szkolenie handlowe

Szkolenie oferujemy Partnerom Handlowym. Obejmuje przegląd map procesowych scenariuszy standardowych, zarys metodyki wdrożeń,
oraz podstawową komunikację sprzedaży platformy ERP.

Oferta szkoleń Gardens ERP

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń Gardens ERP i zapisu na wybrany temat poprzez odesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa na maila: szkolenia@gardens-software.com.

 Program szkoleń Gardens ERP
Cennik_szkolenia_2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową  oferta szkoleń z systemu Gardens ERP (pobierz Katalog Szkoleń)

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie i odesłanie na maila: szkolenia@gardens-software.com   Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa, w którym zawarte są warunki organizacyjne i finansowe szkolenia. Warunkiem uruchomienia szkolenia z danego zakresu tematycznego jest zebranie minimum 5 uczestników. O terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia telefonicznie lub mailowo. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Forma szkoleń
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92/94 (III piętro) i mają miejsce zwykle w godzinach od 9:00 do 17:00. W trakcie przewidywane są dwie przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem w formie kanapek.

Warunki płatności
Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe, ciepłe i zimne napoje oraz kanapki podczas trwania kursu. Rozliczenie (fakturowanie) dokonywane jest po realizacji usługi. Opłatę należy uregulować w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Gardens Software wskazane na fakturze.

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów szkolenia, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

Gardens Software zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, o czym osoby zainteresowane zostaną poinformowane w najkrótszym możliwym terminie.

Tags: szkolenia, usługi