Business Intelligence

Narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym.

Wprowadzenie

Gardens Business Intelligence (Gardens BI) to elastyczne narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym, dającym osobom kierującym firmą konkretną wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych, analizuje i raportuje informacje w nich zawarte, istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Aplikacja zawiera funkcjonalności niezbędne do identyfikacji, integracji i analizy danych biznesowych pochodzących z wielu źródeł, w tym z różnych systemów IT.


Wyzwania rynkowe

Narzędzie wspierające proces podejmowania trafnych decyzji biznesowych, skupiające różne, blisko ze sobą powiązane dyscypliny, takie jak data mining, analiza statystyczna, prognozowanie. Dzięki wykorzystaniu Business Intelligence przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoją działalność, generować większe zyski oraz identyfikować i eliminować wąskie gardła.


Kluczowe cechy

 • Rozwiązanie jest częścią zintegrowanego systemu ERP – bezpośrednia prezentacja danych OnLine
 • Możliwość definiowania paneli profilowych oraz automatyczne wysyłanie zestawień graficznych
 • Prezentacja danych również z zewnętrznych baz danych
 • Tworzenie analiz graficznych z możliwością dochodzenia do danych szczegółowych i filtrowania informacji według potrzeb

Korzyści

 • Wgląd w kluczowe informacje operacyjne, pozwalające na szybkie określenie problemów i szans oraz trendów i prawidłowości
 • Duże możliwości graficzne prezentowania informacji (prezentacja danych w formie różnego rodzaju wykresów, wskaźników, kokpitów, map, dodawanie załączników itp.)
 • Realizacja rozbudowanych potrzeb raportowych, dotyczących zarówno działań sprzedażowych (np. raporty realizacji budżetów handlowych), jak również kontrolingu (np. analizy wykonania planu), rozliczeń zasobów pomiędzy działami
 • Możliwość tworzenia dedykowanych raportów
 • Generowanie sformatowanych raportów do wydruku
 • Przyjazny interfejs użytkownika

Główne narzędzia

 • Generowanie złożonych i przekrojowych analiz graficznych i zestawień danych
 • Funkcja „connection” umożliwiająca prezentację danych w połączeniu z innymi zewnętrznymi danymi
 • „Drug and drop” umożliwiające wielopoziomowe analizy graficzne
 • Konfigurator analiz, umożliwiający ustawienia dowolnych raportów i zestawień graficznych

Tags: analizy, BI, business analysis