plaster_funkcjonalnosci_1
solutions

Wyzwania dla dzisiejszych przedsiębiorstw są tak różnorodne i niepowtarzalne, jak przedsiębiorstwa, które się z nimi mierzą. Mając to na uwadze, stworzyliśmy elastyczne rozwiązanie systemowe, pozwalające wszystkim firmom przekształcić ich działalności w doskonale prosperujący biznes. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w rozwijaniu i wdrażaniu systemów klasy ERP, stworzyliśmy 3 rodzaje rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych Klientów.

Gardens ERP (GERP)
Dla Klientów potrzebujących rozwiązań modułowych, otwarta architektura systemu Gardens ERP wraz z całą gamą funkcjonalności, dostarcza Klientom najwięcej wymiernych korzyści, pozwalając im zbudować najlepsze systemy informatyczne dla ich przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od powszechnych na rynku rozwiązań „pudełkowych”, aktualnych w dniu sprzedaży, których jednak nie można dostosowywać do zmieniającego się otoczenia biznesowego, my dostarczamy oprogramowanie wraz z platformą rozwoju aplikacji – IDE GAM, co umożliwia firmie wprowadzenie wszelkich zmian bez udziału producenta systemu i bez ponoszenia kosztów dodatkowych modyfikacji.  Gardens ERP integruje wszystkie działania firmy pozwalające na zarządzanie procesami biznesowymi na szczeblu strategicznym i operacyjnym, eliminując bariery stojące na drodze do skutecznego zarządzania i rozrostu firmy. Przekłada się to na redukcję kosztów oraz zwiększenie dynamiki prowadzonej działalności. Dzięki naszej innowacyjnej i specyficznej metodyce, każde wdrożenie systemu Gardens ERP jest pewne i bezpieczne.

GERP jest zaawansowanym systemem ERP, który posiada własną platformę rozwoju i własny podsystem wykonawczy (RunTime). Tego rodzaju platformy ERP kompilują lub interpretują kod częściowo w czasie rzeczywistym tylko w miarę potrzeby dla używanych właśnie obiektów, które są przechowywane w postaci źródłowej w bazie danych. Takimi przykładami są systemy MS Dynamics Nav z technologią C/SIDE i językiem C/AL , czy Dynamics AX z technologią MorphX  i językiem X++ lub SAP/R3 z technologią SAP NetWeaver i językiem ABAP, takim systemem jest także GERP z technologią GardensAM i językiem QLX.

Skala i dynamizm zmian współczesnych zaawansowanych systemów ERP uniemożliwia utrzymanie i poprawny rozwój tego typu oprogramowania w tradycyjny sposób, jako skompilowanych modułów jednego lub kilku programów.

Dla przykładu GERP w warstwie standardowej zawiera np.: ok 2 tysięcy okien, ponad tysiąc struktur danych (Data Schema Tree) i kilkanaście tysięcy pól z danymi.

W opozycji do tego typu systemów ERP posiadających swoją platformę rozwoju i utrzymania,  stoją modułowe programy skompilowane, które ze względu na brak w potocznym języku formalnego rozróżnienia nazywa się często programami „pudełkowymi.

Wg dostępnych danych biznesowych, nie istnieje na rynku polskim drugi system (poza GERP) z tak zaawansowaną i dedykowaną dla ERP technologią wyspecjalizowaną i zbudowaną od podstaw w kierunku optymalnego budowania i rozwoju aplikacji typu ERP.

Nie istnieje druga taka platforma posiadająca na pokładzie własne wyżej poziomowe (nad definicjami bazy danych) definicje struktur danych, własne definicje wyspecjalizowanych typów danych, własny język programowania, własny kompilator kodu bezpośrednio do drzewa wywołań, i inne elementy, które decydują o kompletności środowiska  IDE do budowania i rozwoju aplikacji ERP, bez potrzeby posiłkowania się innymi technologiami informatycznymi.

Cały proces budowy i rozwoju dokonuje się tylko w IDE GardensAM, które jest częścią całego systemu ERP i jednocześnie go powołuje do życia. Da się to tylko porównać z technologią SAP NetWeaver, czy ww technologiami C/SIDE czy  MorphX.

Wszystkie znane nam na rynku polskim aplikacje sprzedawane jako systemy ERP nie posiadają tej cechy. Są albo aplikacjami skompilowanymi za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych lub dodatkowo posiadają możliwość parametryzacji albo obszar na wykonanie procedur skryptowych.  

Systemy ERP mają bezpośredni wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Firmy, które je posiadają są w stanie nie tylko optymalizować wewnętrzne działania, ale także szybciej ustalać zasady i współpracę z innymi firmami. W klasie zaawansowanych systemów ERP aktualnie na rynku dominują rozwiązania dedykowane dla dużych przedsiębiorstw, których cena i zakres funkcjonalności pozostają daleko poza zasięgiem małych i średnich firm.

System Gardens ERP to rzeczywiście elastyczne rozwiązanie ERP ze swoją własną platformą rozwoju dla małych średnich i dużych. Nasz kompletny, zintegrowany system informatyczny pozwala firmie osiągnąć stan doskonałości zarządzania, który prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jego wdrożenie skutkuje natychmiastową optymalizacją wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. W odróżnieniu od powszechnych na rynku rozwiązań „pudełkowych”, aktualnych w dniu sprzedaży, których jednak nie można dostosowywać do zmieniającego się otoczenia biznesowego, my dostarczamy oprogramowanie wraz z platformą rozwoju aplikacji – IDE GAM, co umożliwia firmie wprowadzenie wszelkich zmian bez udziału producenta systemu i bez ponoszenia kosztów dodatkowych modyfikacji.

System Gardens ERP to także kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia realizację strategicznych i operacyjnych celów, dzięki możliwości zarządzania informacją oraz pełnej kontroli nad procesami biznesowymi zachodzącymi w firmie.

Zadaniem Gardens ERP jest szybkie wdrożenie innowacyjnych modeli prowadzenia biznesu, tak by firma mogła wyprzedzić konkurencję. Dzięki Gardens ERP przedsiębiorstwa mogą osiągnąć nowe cele biznesowe:

 • Wsparcie dla nowych specyficznych scenariuszy postępowania
 • Nawiązanie współpracy z dużymi sieciami handlowymi
 • Tworzenie nowych kanałów dystrybucji
 • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
 • Lepsza synchronizacja produkcji i zapasów z zamówieniami klientów
 • Podniesienie poziomu obsługi klienta bez zwiększenia zapasów
 • Skrócenie okresu planowania, większa skuteczność
 • Dokładność planowania popytu
 • Automatyzacja procesów, zmniejszenie kosztów
 • Szybkość dokonywania zmian w systemie w celu opracowania nowej oferty
 • Pełna integracja wszystkich zdarzeń w firmie
 • Ciągła kontrola kosztów i zysków

Dzięki naszej innowacyjnej i specyficznej metodyce wdrożenia każde wdrożenie systemu Gardens ERP jest pewne i bezpieczne. Nieograniczone możliwości platformy Gardens sprawiają, że funkcjonalność jest wtórnym efektem jakości wdrożenia. Oznacza to że system nie ma ograniczeń funkcjonalnych, a osiągnięta funkcjonalność zależy od dobrej metodyki prowadzenia projektu wdrażania.