Usługi konsultingowe

Gardens Software w ramach usług konsultingowych oferuje możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonujących w firmie procesów pod kątem możliwości ich optymalizacji.

Analizy przedwdrożeniowe

Rzetelna analiza procesów biznesowych przedsiębiorstwa jako punkt wyjścia do wdrożenia systemu ERP. Celem wdrożenia systemu ERP jest zwiększenie efektywności działania firmy. Aby tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Usługi programowania i projektowania aplikacji

System GARDENS ERP specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych dostosowanych do specyficznych potrzeb Klienta lub branży. Otwartość i elastyczność systemu umożliwia na stworzenie dowolnego, „szytego na miarę” systemu informatycznego, które wesprze działalność przedsiębiorstwa.

Usługi wdrożeniowe

Dzięki opracowanej przez Gardens – Software, innowacyjnej i specyficznej metodyce wdrożenia, każda implementacja systemu Gardens ERP jest pewna i bezpieczna.

Usługi szkoleniowe

Oferujemy usługi szkoleniowe, obejmujące zarówno szkolenia ogólne, szkolenia z poszczególnych funkcjonalności, jak i kursy deweloperskie.

Opieka powdrożeniowa

Po każdym wdrożeniu zapewniamy naszym Klientom opiekę serwisową. Usługa ta jest dla Klienta gwarancją optymalnego i sprawnego funkcjonowania systemu.