Język programowania
Język programowania

Język programowania 4GL QLX

„…nie myśl jak masz to zrobić, pomyśl tylko po co…”

QLX jest językiem programowania wysokiego poziomu. Składnia języka QLX została uproszczona do minimum tak aby język służył aplikacji Gardens Buildera w sposób optymalny. Założeniem jest aby pozwalał on na rozbudowę aplikacji przez konsultantów merytorycznych, a nie tylko przez programistów. Zaletą języka QLX jest wysoki stopień optymalizacji i specjalizacji w budowaniu aplikacji biznesowych.
Składnia języka QLX jest prosta. Składa się ze składni podstawowej i dwóch rozszerzeń : biblioteki SYS oraz metod obiektu struktury danych DS.

Do pobrania

Aktualna wersja pliku pomocy developera – pobierz

Pomoc developerska wejdź tutaj


Przykład wysokopoziomowego kodu QLX:

QLXKOD