Innowacyjność

Gardens ERP jest systemem innowacyjnym z nową technologią oraz nowoczesną platformą rozwoju aplikacji. 

QLX to specjalny język programowania wysokiego poziomu opracowany dla aplikacji ERP Gardens.Technologie wykorzystywane w Gardens posiadają wszelkie znamiona innowacyjności, wykorzystując najnowsze rozwiązania i trendy w branży informatycznej.

System Gardens ERP jest oprogramowaniem innowacyjnym w trzech kategoriach. Jako innowacyjność funkcjonalna, innowacyjność procesowa oraz innowacyjność technologiczna. Rozwiązania, które potwierdzają innowacyjność funkcjonalną to:

 1. Zaawansowane narzędzia zastosowane w analizach predykcyjnych do budowania systemów eksperckich w zakresie:
 • Monitoringu i diagnozowania nieprawidłowego działania urządzeń wspierając tym samym zarządzanie procesami z grupy Total Preventive Maintenance
 • Planowania wydatków i kosztorysowania kosztów naprawy, analizy rzeczywistych kosztów i ich porównanie z normatywami, do budżetowania prac
 • Analizy trendów sprzedażowych pełniąc funkcję analityczną w zarządzaniu potencjalną sprzedażą.

2. Zaawansowane narzędzia zastosowane w analizach predykcyjnych do budowania systemów logistycznych w zakresie:

 • Wyznaczania trasy przejazdu – mechanizm służący do wizualizacji i analizowania danych przestrzennych. Skuteczne narzędzie do optymalizacji kolejności punktów odbioru oraz kolejności odwiedzin klientów w celu redukcji kosztów dostaw towarów oraz pracy
 • Optymalnego pakowania transportu –  to kolejne rozwiązanie do optymalizacji tras transportowych, w których brane pod uwagę są rodzaj i wielkość dostawy oraz rodzaj i pojemność pojazdu.

3. Zaawansowane narzędzia zastosowane w analizach predykcyjnych do budowania systemów produkcyjnych w zakresie:

 • Tworzenia konfiguratorów produktów umożliwiających zarządzanie skomplikowanymi procesami produkcyjnymi i pełną ich automatyzację, co sprawia, że proces produkcji jest w pełni dostosowany do specyfiki produkcji i oczekiwań przedsiębiorstwa;
 • Automatycznego generowania BOM’ów i marszrut umożliwiających optymalne i szczegółowe planowanie i śledzenie produkcji;
 • Dostępu do inteligentnego selektora parametrów – ankiety, formularze parametrów. Parametry uzupełniane są w założonej z góry kolejności, niektóre wyliczane są automatycznie, przy niektórych wymagane jest wybranie z listy wyboru, która zawężana jest zależnie od wcześniej podanych danych. Wybranie wartości z listy może powodować pojawienie się kolejnych pozycji

4.  Zintegrowany system Work Flow (DMS) sterujący zatwierdzaniem dokumentów jako obiekty systemu Gardens ERP. Dokument obsługiwany przez obieg dokumentu może być dowolną strukturą danych dostępną w Gardens ERP taką jak : faktury kosztowe, wnioski urlopowe, wnioski premiowe itp.

5. Zaawansowane moduły kontrolingowe i analityczne (BI) – to zaawansowane rozwiązanie biznesowe oparte na wielowymiarowych mechanizmach analitycznych. Pozwala na standaryzację i przetwarzanie dużej ilości danych z wielu źródeł. Dostarcza pożądane raporty, prognozy i przewidywane trendy m.in. w postaci nowoczesnych form wizualnych. Prezentacja danych graficzna i tabelaryczna.

6. Pozostałe innowacje funkcjonalne wyróżniające system Gardens ERP z systemami konkurencji to:

 • Użytkownik internetowy – technologia umożliwiająca użytkownikom łatwy dostęp do danych systemu Gardens ERP za pomocą przeglądarki internetowej. System jest kompatybilny z różnymi przeglądarkami, takimi jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome czy Safari. Każdy użytkownik może skorzystać z przyjaznego interfejsu, dostosowanego do roli użytkownika, umożliwiającego swobodne przeglądanie i edycję danych.
 • Integracja z nowymi funkcjami systemów operacyjnych Win8 i Win10 – nowa odsłona środowiska Gardens Builder pozwala w pełni wykorzystać najnowsze umiejętności systemu Windows10. Możliwe jest wykorzystanie takich urządzeń jak wirtualne pulpity czy centrum powiadomień.
 • Integracja z Microsoft Office 2013 – system Gardens wykorzystuje najnowsze właściwości pakietu Office 2013. Strumieniowy interfejs wymiany danych z MS Excel pozwala programowi Gardens ERP na szybką interakcję użytkownika w zakresie równoległej pracy na danych bezpośrednio pobieranych do arkuszy Excela jak i na szybkie załadowanie efektów kalkulacji do systemu Gardens ERP. Również nowy komponent modułu BI systemu Gardens ERP powoduje bezpośrednie generowanie on-line tabel przestawnych bezpośrednio analizowanych w programie MS Excel
 • OneDrive dla systemu Office 2013 – dzięki integracji z usługą OneDrive system Gardens ERP za pośrednictwem pakietu MS Office 2013 może mieć dostęp do dokumentów i danych zapisywanych w chmurze
 • Współpraca systemu GERP z systemem Microsoft Azure Cloud – system Gardens umożliwia bezpośrednią pracę aplikacji klienta z chmurą Azzure zarówno w trybie on line i off line.
  Wstążka Gardens ERP – wstążka zawiera wszystkie najbardziej potrzebne funkcje w zależności od aktualnie wyświetlanego okna, tak aby zoptymalizować interface Gardens ERP dla każdego użytkownika.
 • Wstążka Gardens ERP – wstążka zawiera wszystkie najbardziej potrzebne funkcje w zależności  od aktualnie wyświetlanego okna, tak aby zoptymalizować interface Gardens ERP dla każdego użytkownika.

Jako innowacyjności procesowe należy wymienić:  

 • Olbrzymią skalę zintegrowanych funkcjonalności ERP przygotowanych do adaptacji pod firmy wielu branż : wiele modeli bazowych do zarządzania firmami produkcyjnymi o bardzo złożonej strukturze procesowej, wiele zintegrowanych ze sobą obszarów funkcjonalnych w kilku wariantach scenariuszowych takich jak: Gospodarka magazynowa i handel, Zarzadzanie produkcją, planowanie i obszary zdawcze (MES), Zarządzanie projektami, usługami i serwisem (MMS), Zarządzanie siecią biznesową, Księgowość podatkowa i zarządcza , Kontroling finansowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kadry i płace, Konsolidacja spółek, Moduły wielofirmowe, dystrybucyjne, Zarządzania magazynami wysokiego składowania, CRM – zarządzanie relacjami, Obieg dokumentów, Moduły kontrolingowe i Analityczne (BI), rozwiązania B2B, rozwiązania mobilne.
 • Produkcję projektową zawierającą na przykład funkcję śledzenia partii materiałowych, surowcowych, półproduktów i produktów ocechowanych specyficznymi wymogami branży czy pełną ewidencja dokumentacji technicznej, pozwalającej na tworzenie specyficznych struktur wielowersyjnych konstrukcji projektu.

Innowacyjności technologiczne to:

 • Wbudowany w IDE edytor map procesowych za pomocą, którego system udostępniać może wiele scenariuszy procesowych systemu ERP. Za jego pomocą również możliwe jest projektowanie oraz optymalizacja organizacji procesów firmy podczas wdrożenia systemu ERP
 • Kontrolka GamPlugin umożliwiająca m.in. integracje z JavaScriptem i stronami HTML osadzanymi w oknach – obsługa Google Maps
 • Deklaratywne typy danych zmieniające swoje zachowanie z kontekstu danych
 • Gardens Server w architekturze REST do obsługi urządzeń mobilnych i B2B
 • Translator kodu QLX do JavaScript i HTML5 na potrzeby klienta mobilnego i B2B
 • Wbudowany w środowisko rozwoju kompilator języka QLX tworzy obraz wykonywalny programu w postaci drzewa wywołań, co klasyfikuje tą technologię w światowej czołówce języków wysokiego poziomu. Wysoka specjalizacja języka oraz skrótowość składni wskazuje na poziom 5 generacyjny języków programowania wysokiego poziomu 5GL
 • Wbudowany w środowisko rozwoju kompilator języka QLX pozwala na kompilację pojedynczych funkcji w trakcie pracy systemu, co umożliwia budowanie narzędzi diagnostycznych wsparcia programistycznego o nieocenionym potencjale dla metod programowania ekstremalnego Dostarcza to bardzo duże możliwości elastycznego rozwoju aplikacji powstających w środowisku GAM
 •  TDS (Data Schema Tree) – DS (Data Schema) jest fundamentalną strukturą Gardens. W odróżnieniu   od tabeli jest to struktura hierarchiczna. Oznacza to, że może w sobie zawierać pola które są DS., co powoduje możliwość definiowania hierarchicznych struktur danych jako wyżej poziomowych obiektów środowiska rozwoju Gardens Builder
 • CT (Custom Types) – typy definiowane przez użytkownika są podstawowym atutem Gardens. Mogą nieść ze sobą informacje o relacjach i długościach pól, ich nazewnictwo oraz wiele cech wsparcia konstrukcyjnego dla budowy GUI. Np.: aby zmienić długość pola, Opis Nabywcy wystarczy dokonać zmiany w jednym miejscu systemu w celu zmiany wszystkich pól związanych z tym typem. Powoduje to centralne zarządzanie właściwościami typów, takimi jak wielojęzyczne opisy pól, logika czy jednolite zachowania interfejsu użytkownika.