Gardens ERP – GERP

Wyzwania dla dzisiejszych przedsiębiorstw są tak różnorodne i niepowtarzalne, jak przedsiębiorstwa, które się z nimi mierzą. Mając to na uwadze, stworzyliśmy elastyczne rozwiązanie systemowe, pozwalające wszystkim firmom przekształcić ich działalności w doskonale prosperujący biznes.

System Gardens ERP to rzeczywiście elastyczne rozwiązanie ERP ze swoją własną platformą rozwoju. Nasz kompletny, zintegrowany system informatyczny pozwala firmie osiągnąć stan doskonałości zarządzania, który prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jego wdrożenie skutkuje natychmiastową optymalizacją wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. W odróżnieniu od powszechnych na rynku rozwiązań „pudełkowych”, aktualnych w dniu sprzedaży, których jednak nie można dostosowywać do zmieniającego się otoczenia biznesowego, my dostarczamy oprogramowanie wraz z platformą rozwoju aplikacji – IDE GAM, co umożliwia firmie wprowadzenie wszelkich zmian bez udziału producenta systemu i bez ponoszenia kosztów dodatkowych modyfikacji.

System Gardens ERP to także kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia realizację strategicznych i operacyjnych celów, dzięki możliwości zarządzania informacją oraz pełnej kontroli nad procesami biznesowymi zachodzącymi w firmie.

Zadaniem Gardens ERP jest szybkie wdrożenie innowacyjnych modeli prowadzenia biznesu, tak by firma mogła wyprzedzić konkurencję. Dzięki Gardens ERP przedsiębiorstwa mogą osiągnąć nowe cele biznesowe:

 • Wsparcie dla nowych specyficznych scenariuszy postępowania
 • Nawiązanie współpracy z dużymi sieciami handlowymi
 • Tworzenie nowych kanałów dystrybucji
 • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
 • Lepsza synchronizacja produkcji i zapasów z zamówieniami klientów
 • Podniesienie poziomu obsługi klienta bez zwiększenia zapasów
 • Skrócenie okresu planowania, większa skuteczność
 • Dokładność planowania popytu
 • Automatyzacja procesów, zmniejszenie kosztów
 • Szybkość dokonywania zmian w systemie w celu opracowania nowej oferty
 • Pełna integracja wszystkich zdarzeń w firmie
 • Ciągła kontrola kosztów i zysków

Dzięki naszej innowacyjnej i specyficznej metodyce wdrożenia każde wdrożenie systemu Gardens ERP jest pewne i bezpieczne. Nieograniczone możliwości platformy Gardens sprawiają, że funkcjonalność jest wtórnym efektem jakości wdrożenia. Oznacza to że system nie ma ograniczeń funkcjonalnych, a osiągnięta funkcjonalność zależy od dobrej metodyki prowadzenia projektu wdrażania.