plaster_funkcjonalnosci_1

Gardens ERP
Dla Klientów potrzebujących rozwiązań modułowych, otwarta architektura systemu Gardens  i wiele funkcjonalnych aplikacji, dostarcza Klientom najwięcej wymiernych korzyści, pozwalając im zbudować najlepsze systemy informatyczne dla ich przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od powszechnych na rynku rozwiązań „pudełkowych”, aktualnych w dniu sprzedaży, których jednak nie można dostosowywać do zmieniającego się otoczenia biznesowego, my dostarczamy oprogramowanie wraz z platformą rozwoju aplikacji – IDE GAM, co umożliwia firmie wprowadzenie wszelkich zmian bez udziału producenta systemu i bez ponoszenia kosztów dodatkowych modyfikacji.

Gardens ERP integruje wszystkie działania firmy pozwalające na zarządzanie procesami biznesowymi na szczeblu strategicznym i operacyjnym, eliminując bariery stojące na drodze do skutecznego zarządzania i rozrostu firmy. Przekłada się to na redukcję kosztów oraz zwiększenie dynamiki prowadzonej działalności. Dzięki naszej innowacyjnej i specyficznej metodyce, każde wdrożenie systemu Gardens ERP jest pewne i bezpieczne.

DMS & Workflow

Narzędzie do sprawnego zarządzania dokumentami oraz prawidłowego przepływu informacji w firmie.


Warehouse Management System

System umożliwiający pełne zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania ściśle współpracując z obszarem logistyki, sprzedaży i produkcji.


Sales, Purchasing & Distribution

Gardens SP&D zapewnia doskonałe zarządzanie firmą w obszarze Magazynu, Zakupów i Sprzedaży.


Customer Relationship Management

Zarządzanie relacjami z klientami w odniesieniu do mierników efektywności  jak np. rentowność klienta, siła relacji.


Business Network Management

Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Wprowadzenie Gardens Business Network Management (Gardens BNM) to w pełni skalowalne rozwiązanie, które wykazuje wiele możliwości zarówno w dużej, jak i lokalnej sieci biznesowej. Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Aplikacja  w swojej podstawowej strukturze zawiera rozbudowane


Project Management

Planowanie pracy, ofertowanie, pełną analizę dostępności zasobów oraz proces budżetowania oraz rozliczania projektów.


Accounting & Finance

To obszar funkcjonalny odpowiadający za implementację księgowości i rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie.


Payroll Processing & Compliance

Narzędzie, które pewnie i efektywnie pozwoli kształtować politykę personalną firmy.


Manufacturing Execution System

Zarządzanie produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.


Maintenance Management System

Narzędzia umożliwiające maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania wyprzedzającego powstawanie awarii.


WEB & Mobile Solutions

Gardens WEB & Mobile Solutions to aplikacja posiadająca specjalną platformę B2B oraz rozwiązania sprzedaży mobilnej.


Group Reporting & Financial Consolidation

Aplikacja pozwalająca scalić jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w jednolity raport konsolidacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Business Intelligence

Narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym.


Zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji GERP GardensAM

„GERP jest zaawansowanym systemem ERP, który posiada własną platformę rozwoju i własny podsystem wykonawczy (RunTime). Tego rodzaju platformy ERP kompilują lub interpretują kod częściowo w czasie rzeczywistym tylko w miarę potrzeby dla używanych właśnie obiektów, które są przechowywane w postaci źródłowej w bazie danych. Takimi przykładami są systemy MS Dynamics Nav z technologią C/SIDE i językiem C/AL , czy Dynamics AX z technologią MorphX  i językiem X++ lub SAP/R3 z technologią SAP NetWeaver i językiem ABAP, takim systemem jest także GERP z technologią GardensAM i językiem QLX.
więcej…

 

 Platforma otwarta
na integrację

 3-warstwowa architektura

 Zintegrowane środowisko rozwoju

Gwarancja rozwoju i wsparcia

 

System Gardens ERP z bliska

 

My document – data scheme tree and window

Changing the forms

Menus and process maps

Mobile solutions – drag &drop on GDI and in WPF application

My document – dynamic fields

Mobile solutions – contact form