Usługi konsultingowe

Gardens Software w ramach usług konsultingowych oferuje możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonujących w firmie procesów pod kątem możliwości ich optymalizacji.

Główny zakres analizy obejmuje:

  1. Optymalizację zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Poprawę zyskowności prowadzonej działalności.
  3. Wprowadzenie modyfikacji w zakresie stosowanej strategii rynkowej.
  4. Wprowadzenie modyfikacji w organizacji prowadzonej działalności.

Proces analizy składa się z trzech etapów:

  1. Określenie strategicznego kierunku działań.
  2. Opracowanie optymalnego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i przynoszącego wymierne korzyści.
  3. Nadzór i wdrożenie zaproponowanych zmian.

Zespół konsultantów tworzą osoby posiadające szerokie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym spółkami notowanymi na GPW w Warszawie, prowadzeniu projektów, w tym poprawy zyskowności i redukcji kosztów oraz doświadczenie w pracy w firmach audytorskich tzw. „wielkiej czwórki”.

Poprzez usługi konsultingowe pomagamy naszym klientom  w osiąganiu doskonałości biznesowej i przewagi konkurencyjnej.

 

Tags: idea, Technologia