Payroll Processing & Compliance

Narzędzie, które pewnie i efektywnie pozwoli kształtować politykę personalną firmy.

Wprowadzenie

Gardens Payroll Processing & Compliance to narzędzie, które pewnie i efektywnie pozwoli kształtować politykę personalną firmy. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zintegrowanego środowiska rozwoju uzyskano elastyczne narzędzie realizujące podstawowe wymagania w zakresie zarządzania pracownikami, ewidencją czasu pracy i kalkulacji wynagrodzenia, które można w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań firmy.


Wyzwania rynkowe

 • Sprawne zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie rozwojem pracownika
 •  Zwiększenie wydajności pracy pracowników
 • Obsługa systemu motywacyjnego
 • Obsługa ocen pracowniczych
 • Ewidencja czasu pracy i kalkulacji wynagrodzenia
 • Obsługa rekrutacji

Kluczowe cechy

 • Pełna swoboda konfiguracyjna
 • Uporządkowany dostęp do pełnych i aktualnych danych o pracownikach, ich kwalifikacjach i aktualnym statusie
 • Proste i czytelne definiowanie składników listy płac
 • Automatyczna dekretacja listy płac
 • Automatyczne generowanie przelewów do banku
 • Dostęp do wszystkich informacji archiwalnych
 • Integracja z pakietem MS Office

Korzyści

 • Efektywniejsza polityka personalna
 • Wielowymiarowa analiza informacji pracowniczej
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy z jednoczesną kontrolą stanu rzeczywistego
 • Wsparcie dla kadry zarządzającej
 • Budżetowanie i kontrola kosztów płacowych

Narzędzia

 • Rejestry i kalendarze czasu pracy
 • Rejestry urlopów i nieobecności
 • Kwalifikacje i historia zatrudnienia
 • Historia płac
 • Śledzenie oraz rejestr zmian danych
 • Rozliczenia ZUS – współpraca z programem Płatnik
 • Sprawozdania GUS
 • Zaawansowany moduł kalkulacji płac
 • Możliwość definiowania własnych formuł kalkulacji składników płacowych
 • Możliwość obsługi umów cywilnoprawnych

Tags: HR, zasoby ludzkie