Maintenance Management System

Narzędzia umożliwiające maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania wyprzedzającego powstawanie awarii.

Wprowadzenie

Gardens Maintence Management System umożliwia maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania wyprzedzającego powstawanie awarii. Aplikacja angażuje pracowników ze wszystkich działów i wszystkich szczebli organizacji oraz motywuje ludzi do dbania o maszyny i urządzenia oraz wykorzystuje aktywność małych zespołów i działania samodzielne.


Wyzwania rynkowe

 • Wyeliminowanie okresów przestoju i zminimalizowanie kosztów awarii
 • Maksymalizacja wydajności maszyn i urządzeń
 • Pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów dyrektywy maszynowej ( wymagana dokumentacja)
 • Wsparcie usług serwisowych dla firmy świadczącej usługi outsourcingu, serwisu i utrzymania ruchu
 • Motywacja ludzi do dbania o maszyny i urządzenia

Kluczowe cechy

 •  Pełna swoboda konfiguracyjna
 • Ewidencja maszyn i urządzeń
 • Zarządzanie zgłoszeniami i zleceniami serwisu
 • Zarządzanie obiektami serwisowanymi i urządzeniami
 • Okresowe planowane przeglądy kontrolne – miesięczne, kwartalne i roczne
 • Planowanie wydatków i kosztorysowanie

Korzyści

 • Wiedza na temat dostępności maszyn, planowanego obciążenia, a także serwisu
 • Wgląd we wszystkie informacje, które mają wpływ na ciągłość ruchu, zarówno te zapisane w historii zapotrzebowań, zamówień, jak i samego sprzętu
 • Zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • Wzrost jakości wykonywanych zadań
 • Minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu

Narzędzia

 • Informacje o stanie technicznym urządzeń – raporty z przeprowadzonych napraw
 • Możliwość zgłaszania awarii – panel klienta – B2B
 • Powiadamianie o zbliżającym się terminie przeglądu (panel klienta – B2B)
 • Stały dostęp do załączników danego urządzenia takich jak: instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno- ruchowa, rysunki przekrojowe i poglądowe, dane doborowe -charakterystyki, zdjęcia
 • Protokoły  z przeprowadzonych przeglądów okresowych, napraw i remontów
 • Historia poniesionych kosztów
 • Umowy serwisowe (fakturowanie, cennikowanie usług, harmonogramy wymian, kalendarze eksploatacji)

Tags: maintenance, maszyny, park maszynowy, utrzymanie