Group Reporting & Financial Consolidation

Aplikacja pozwalająca scalić jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w jednolity raport konsolidacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wprowadzenie

Gardens Group Reporting & Financial Consolidation to aplikacja pozwalająca scalić jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w jednolity raport konsolidacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaawansowane możliwości elastycznego raportowania pozwalają sprostać wymaganiom zgodnym z oczekiwaniami zarządu grupy kapitałowej.


Wyzwania rynkowe

 • Przemyślana i spójna strategia publikacji informacji finansowych i ich raportowania w całej grupie kapitałowej

Kluczowe cechy

 • Kompleksowe raportowanie i publikacja danych
 • Wielowymiarowa konsolidacja
 • Kontrola polityki finansowej i zarządzanie planami kont
 • Konsolidacja budżetu i prognozowanie
 • Skalowalne i elastyczne narzędzie zintegrowane ze środowiskiem rozwoju platformy IDE GAM
 • Wielowalutowość, wielowymiarowość i wielojęzyczność
 • Zawiera narzędzia wspierające wdrożenie standardów IFRS

Korzyści

 • Właściwe i zgodne z prawem opracowywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Automatyzacja procesu pozyskiwania, weryfikacji i integracji różnego rodzaju danych pochodzących z różnych źródeł
 • Pełna kontrola i przyspieszenie procesu raportowania
 • Ujednolicenie jakości lokalnej rachunkowości z wytycznymi korporacji oraz śledzenie wszystkich korekt i zmian klasyfikacji
 • Aplikacja dostosowana do oczekiwań klienta

Narzędzia

 • Walidacje on-line
 • Mapowanie kont do księgi głównej, ustalanie ważności każdego konta
 • Bilans, rachunek zysków i strat, cash flow, budżety, korekty, prognozy
 • Przeprowadzanie kontroli krzyżowych
 • Przeliczenia walutowe

Tags: finanse spółek, konsolidacja