Accounting & Finance

To obszar funkcjonalny odpowiadający za implementację księgowości i rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie

Gardens Accounting & Finance (Gardens A&F) to obszar funkcjonalny odpowiadający za implementację księgowości i rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. Dostarcza pełne wsparcie dla prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno pod względem ewidencyjnym jak i kontrolingowym.  System jest zintegrowany z bankowymi systemami elektronicznych płatności, tak w kontekście emisji przelewów jak i rozliczenia wyciągów bankowych. Finansiści otrzymują możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych wraz z dostępem do bogatego zestawu szablonów zestawień i analiz. Gardens umożliwia maksymalną automatyzację pracy w działach finansowych.


Wyzwania rynkowe

 • Skuteczna realizacja strategii firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym
 • Osiąganie celów finansowych i operacyjnych stawianych przed organizacją
 • Właściwe budżetowanie i planowanie wyników finansowych działalności firmy
 • Utrzymanie poprawności zapisów księgowych i rozliczeń podatkowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym lub w związku z intensywnym rozwojem firmy
 • Utrzymanie niskich kosztów funkcjonowania służb administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i efektywności pracy
 • Ujęcie transakcji gospodarczych, w sposób umożliwiający ich analizę, wyciąganie wniosków i podejmowanie właściwych decyzji
 • Zarządzanie ekspozycją walutową i płynnością finansową

Kluczowe cechy

 • Pełna swoboda konfiguracyjna
 • Elastyczny plan kont dostosowany do potrzeb informacyjnych firmy
 • Wielowymiarowość zapisów księgowych
 • Wiele obszarów  wyceny (rachunkowa  PSR, podatkowa, MSR, itp.)
 • Wielopoziomowe i wielowymiarowe budżetowanie i prognozowanie
 • Zarządzanie płynnością
 • Windykacja należności ( rozsyłanie przypomnień oraz monitów)
 • Integracja z bankami, moduł do obsługi płatności elektronicznych
 • Dostęp do danych online
 • Zintegrowany silnik workflow
 • Integracja z pakietem MS Office

Korzyści

 • Szybka i precyzyjna analiza stanu finansowego firmy
 • Optymalizacja procesów zarządzania danymi
 • Budżetowanie dla dowolnie zdefiniowanych okresów
 • Automatyzacja pracy w działach finansowych
 • Efektywne zarządzanie płatnościami przedsiębiorstwa (zautomatyzowany i zdolny do integracji z bankami moduł do obsługi płatności elektronicznych w zakresie przelewów i poleceń zapłaty)
 • Kontrola przebiegu pracy oraz efektywności pracy zespołu księgowego
 • Bieżące zarządzanie zobowiązaniami i należnościami terminowymi i nieterminowymi

Narzędzia

 • Pełna kontrola pracy działu finansowego przy wykorzystaniu indywidualnych kalendarzy pracowników oraz list zadań do wykonania
 • Statusy umożliwiające kontrolę przepływu dokumentów oraz kompletności i stanu zamknięcia miesiąca
 • Indywidualne menu użytkownika stanowiące uzupełnienie uprawnień systemowych, ułatwiające segregację zadań/uprawnień (ang. segregation of duties) oraz skupienie pracowników wyłącznie na powierzonych im zadaniach
 • Szablony / schematy dekretacji i księgowań dokumentów, rejestrów i deklaracji ograniczające możliwość popełnienia błędu, a także przyspieszające pracę służb księgowych
 • Robocze arkusze księgowe
 • Wielowymiarowe analizy danych oraz odchyleń od budżetu, a także rentowności zleceń i budżetów
 • System wykorzystuje na wejściu możliwość wyboru szablonu arkusza do tworzenia plików przelewów przeznaczonych do importu przez odpowiednie systemy bankowości elektronicznej obsługujące wskazane rachunki bankowe; Aplikacja zapisuje dokumenty w bazie danych w oczekiwaniu na nadejście terminu zapłaty oraz umożliwia tzw. priorytetyzację płatności
 • Analiza inwestycji
 • Kalendarze wpływów i nadchodzących płatności oraz rozliczeń z kontrahentami
 • Monity / wezwania do zapłaty
 • Wiekowanie zapasu i należności

Tags: Finanse, Księgowość, Racunkowość