plaster_funkcjonalnosci_1

Nie zawsze aktualnie wykorzystywane rozwiązanie jest wystarczająco elastyczne i zamiast rozwijać, ogranicza biznes. Zdarza się, że nie ma możliwości wdrożenia dodatkowego modułu w satysfakcjonującej cenie. Oferowana przez nas propozycja jest idealnym rozwiązaniem powyższych problemów.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada system informatyczny ERP, ale występują ograniczenia korporacyjne, techniczne lub finansowe w jego rozbudowie, proponujemy rozwiązania hybrydowe. Polegają one na uzupełnieniu brakujących modułów funkcjonalnościami Gardens, które dzięki swojej elastycznej architekturze dają nieomal nieograniczone możliwości, przy  zachowaniu spójności informacji i obniżeniu kosztów wdrożenia zmian. Gardens może stanowić doskonałe dopełnienie, funkcjonującego już w danym przedsiębiorstwie, zintegrowanego systemu do zarządzania.

Gardens sprawia, iż możliwe jest uniknięcie mnożenia wielu różnych systemów w jednej firmie. Proponujemy wybudowanie tylko jednego mostu między dwiema platformami rozwoju, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.