RollUpp

Korzyści dla Klienta

Platforma rozwoju Gardens Application Model dostępna dla Klienta

Gardens Software jest twórcą i właścicielem zintegrowanego środowiska rozwoju Gardens Application Model (GAM). Platforma GAM umożliwia sprawne tworzenie i modyfikowanie aplikacji biznesowych nie tylko Gardens Software, czy Partnerom wdrożeniowym i developerom, ale również zespołowi IT Klienta. System został zoptymalizowany w celu zminimalizowania czasu budowania, testowania i dokonywania zmian w aplikacjach, a także zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa oprogramowania. Dzięki współpracy z Gardens Software, zyskujecie Państwo możliwość samodzielnego wykorzystywania platformy GAM do modyfikowania oprogramowania, a także tworzenia nowych autorskich rozwiązań.

Gwarancja rozwoju aplikacji

Gardens Software, jako twórca technologii, jest szczególnie zainteresowany rozwojem zarówno platformy GAM, jak i aplikacji dostępnych dla Klientów. Dzięki współpracy z Partnerami wdrożeniowymi i developerami możliwy jest dynamiczny rozwój funkcjonalności, a także istnieje możliwość korzystania z szerokich doświadczeń naszych konsultantów. Rzeczywisty przepływ wiedzy promuje innowacyjność w zakresie wykorzystywanych funkcjonalności i rozwiązań technicznych. Jesteśmy dumni, iż przy naszym udziale powstają nowoczesne rozwiązania, między innymi, w zakresie tworzenia, projektowania i testowania prototypów nowych produktów czy poszukiwania przyczyn powstawania wad produktu w procesie jego produkcji i dystrybucji. Współpraca z Gardens Software umożliwia zarówno nieustanny rozwój funkcjonalności aplikacji, jak i dostęp do najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań informatycznych w długim horyzoncie czasowym.

Komunikacja ze światem zewnętrznym

Platforma GAM została zaprojektowana z myślą o integracji zarówno z innymi aplikacjami, jak i urządzeniami umożliwiającymi komunikację z użytkownikiem. System posiada szereg predefiniowanych mechanizmów automatycznej wymiany danych, a także umożliwia budowanie dowolnych interfejsów (serwisów).  Jest również w pełni zintegrowany z pakietem MS Office. Oprogramowanie Gardens dostępne jest poprzez klasyczne stacje robocze (offline i online), urządzenia mobilne i przenośne (laptop, tablet, palmtop, smart phone) oraz urządzenia specjalistyczne, takie jak terminale i skanery ręczne. System współpracuje także z wagami elektronicznymi oraz kasami fiskalnymi.  

Bezpieczeństwo inwestycji

Jednym z fundamentów naszego funkcjonowania na rynku producentów oprogramowania jest chęć tworzenia prawdziwego partnerstwa, zarówno z firmami wdrożeniowymi i developerskimi, jak i naszymi Klientami.  Wierzymy, iż tworzenie długoterminowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu jest podstawą sukcesu naszej firmy. Wyrazem takiego podejścia jest, między innymi, sposób licencjonowania oprogramowania Gardens. Nasi Partnerzy oraz Klienci otrzymują bezterminową licencję na oprogramowania, a także dostęp do kodów źródłowych aplikacji, co daje im poczucie niezależności i bezpieczeństwa inwestycji. Ponadto, nasi Klienci mają możliwość  wykorzystywania zakupionych licencji we wszystkich podmiotach prawnych, nad którymi sprawują kontrolę kapitałową. Tworzone przez naszych Partnerów oraz Klientów autorskie rozwiązania mogą być, za zgodą Klienta, oferowane w ramach funkcjonalności standardowych systemu Gardens, co w praktyce może okazać się źródłem dodatkowych przychodów dla firmy Klienta.

Niskie koszty rozwoju i utrzymania

Konsekwencją przemyślanego projektowania i późniejszej wieloletniej optymalizacji środowiska rozwoju Gardens Application Model jest przejrzysta i relatywnie prosta architektura systemu. Ma to zasadniczy wpływ na wielkość zespołu niezbędnego do utrzymania i rozwoju systemu, jak i na czas potrzebny do realizacji poszczególnych prac projektowych w ramach wdrożenia. Przekłada się to bezpośrednio na niższe koszty rozwiązań budowanych na platformie GAM, w  zestawieniu z innymi, dostępnymi na rynku systemami porównywalnej klasy.

Moduły i funkcjonalności systemu ERP na wyciągnięcie ręki

Aplikacja systemu Gardens ERP zbudowana na platformie GAM i opracowana na potrzeby naszego Klienta pozwala w każdej chwili na skorzystanie z szerokiego zakresu funkcjonalności czy mechanizmów charakterystycznych dla zintegrowanych systemów zarządzania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą produktową i funkcjonalną systemu GERP.

Przebieg wdrożenia

Sprawdzona metodyka oraz dynamika wdrożenia

Opracowana przez Gardens Software metodyka wdrożeniowa zapewnia sprawny i jednocześnie bezpieczny przebieg projektu. Przemyślany plan oraz powstająca w trakcie prac dokumentacja gwarantują bezpieczeństwo i dostęp do kluczowych informacji o konfiguracji systemu. Natomiast architektura systemu GAM zapewnia krótki czas przejścia ze stanu obecnego do oczekiwanego.

Do czynników przyspieszających czas budowy rozwoju i wdrażania aplikacji ERP należą:

  • Specjalizacja narzędzi rozwoju (własne środowisko rozwoju – platforma GAM ukierunkowana jest na aplikację jednego rodzaju, aplikację przetwarzającą logikę przedsiębiorstwa).
  • Prostota narzędzia (system Gardens ERP mogą modyfikować osoby wdrażające).
  • Uniwersalność i integralność (pełne środowisko rozwoju – jedno narzędzie dla wdrożeniowca i developera).
  • Elastyczność (platforma posiadająca własny język 4GL oraz własny kompilator).
  • Otwartość i integracja (platforma otwarta na standardy).
  • Praktyczność (platforma zawierająca narzędzia wspomagające proces wdrażania).

Podział procesu wdrożenia na poszczególne, logicznie ułożone etapy oraz jasny podział odpowiedzialności dostawcy i Klienta za poszczególne zadania i terminy ich wykonania, to charakterystyczna cecha głównej metodyki wdrażania Gardens opartej na modelu –V. Metodyka zakłada ocenę i weryfikację każdej fazy projektowej, poprzez powiązaną z nią fazę testową. Celem tej metodyki jest określenie punktów kontrolnych wdrożenia i mierników kontroli jakości jako wytycznych dla sprawnego zarządzania procesem wdrożenia. Dokumentacja wdrożeniowa odpowiada stosowanym standardom (analiza FRD, GAP/FIT).

Realizując zróżnicowane projekty, świadomie stosujemy mieszane metodyki wdrożenia, które odpowiadają realiom danego projektu i są dostosowane do jego  właściwości oraz specyfiki implementacji. Korzystamy ze znanych i sprawdzonych technik projektowych, takich jak np. Scrum, w których tworzymy listę wymagań użytkownika, określamy priorytety oraz przygotowujemy prototypy dla każdego etapu projektu.

Podczas realizacji każdego projektu stawiamy na bezpośrednią komunikację z Klientem tak, aby usprawnić przepływ informacji między dedykowanym zespołem konsultantów i ekspertów biznesowych, a zespołem projektowym powołanym przez Klienta.

Dokumentacja systemu

Podstawą dobrego wdrożenia, a także późniejszego łatwego rozwoju i utrzymania aplikacji jest dokumentacja projektowa. Gardens jest jednym z nielicznych systemów dostępnych na rynku, który posiada narzędzia do tworzenia dokumentacji bezpośrednio wewnątrz swojej architektury. Stosowna dokumentacja projektu, jak i samej aplikacji, jest nieodzownym elementem każdego wdrożenia oprogramowania Gardens. W zakresie niezbędnym do eksploatacji i rozwoju systemu jest ona dostępna dla naszych Klientów, stanowiąc dodatkowy  element wzmacniający bezpieczeństwo i niezależność naszych Klientów.

Zespół projektowy

Posiadamy doświadczony zespół naszych pracowników, oddelegowany do realizacji każdego projektu, składający się z kierownika projektu i konsultantów.

Szkolenia

Bardzo ważnym obszarem implementacji systemu Gardens ERP są szkolenia. Mamy świadomość, iż podstawą udanych wdrożeń rozwiązań dla naszych Klientów jest dobrze przeszkolony zespół. Gardens Software jest autorem szeregu szkoleń o zróżnicowanej tematyce i poziomie zaawansowania, które gwarantują, iż nasi Klienci są w stanie w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać wdrożone funkcjonalności oprogramowania, ale również rozwijać posiadane lub nowe aplikacje. Naszym Klientom  proponujemy  szkolenia dla użytkowników systemu przeprowadzone w zakresie niezbędnym do efektywnego wykorzystywania funkcjonalności aplikacji.

Wsparcie

Opieka powdrożeniowa

Po każdym wdrożeniu zapewniamy naszym Klientom opiekę serwisową. Usługa ta jest dla Klienta gwarancją optymalnego i sprawnego funkcjonowania systemu. Podczas pracy z aplikacją, Klient otrzymuje możliwość kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na pytania.  Oprócz szybkiego rozwiązania problemu, zapewniamy także dostęp do wszelkich aktualizacji oraz możliwość dalszego rozwoju rozwiązań, zgodnie z zapotrzebowaniem, które powstaje w miarę wzrostu firmy. W zakresie opieki zapewniamy także gwarantowane umownie czasy reakcji i usuwania usterek.